„Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai” este un proiect prin intermediul căruia se vor organiza trei sesiuni de informare adresate masteranzilor și doctoranzilor, în limba română și în limba maghiară,  având ca temă scrierea și publicarea de articole științifice („academic writing”) și respectarea deontologiei și eticii în cercetare.

Prima sesiune, care se va desfășura în limba maghiară, va fi susținută de Conf. dr.  Hanna Orsolya Vincze de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, în data de 10 noiembrie, în intervalul orar 10:00 – 13:00, în sala de conferințe a Hotelului Universitas, Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”. Cei care doresc să participe trebuie să se înscriere on-line, la adresa:  https://goo.gl/forms/JQfkRi4FJX7tfR8F3, până la data de 27 octombrie.

Sesiunile în limba română vor avea loc în 23 și 24 noiembrie, în intervalul orar 10:00 – 13:00, în sala de conferințe a Hotelului Universitas, Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”, participanții putând opta pentru una dintre cele două date. Prelegerile vor fi susținute de către Dr. Sebastian Buhai de la Stockholm University – Swedish Institute for Social Research, cercetător afiliat Institutului STAR-UBB ca Advanced Fellow și vor purta titlul „A publica cercetare științifică relevantă în Economie (și Științe Sociale înrudite): Un ghid practic pentru doctoranzi și cercetători în Romania (Publishing meaningful scientific research in Economics (and related Social Sciences): A hands-on guidance for PhD students and researchers in Romania)”. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie la adresa de e-mail: secretariat.fcll@ubbcluj.ro, până în data de 18 noiembrie.