Marți 11 martie 2014, în intervalul orar 8 – 15, în L1 de la parterul clădirii Colegiului Academic, str. Emmanuel de Martonne, nr. 1 se vor desfășura alegeri pentru ocuparea unui loc devenit vacant în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD). Un student-doctorand va fi ales membru al CSUD prin votul studenţilor-doctoranzi din şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai.

Precizare: doi dintre studenții-doctoranzi, membri ai CSUD, au finalizat studiile de doctorat și prin urmare pozițiile ocupate de ei în CSUD au devenit vacante. CSUD are în componența sa atât membri aleși prin vot, cât și membri numiți de rectorul Universității. Unul dintre locurile vacante va fi ocupat de un student-doctorand ales prin votul studenţilor-doctoranzi din şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai, după cum se arată în aliniatul precedent. Al doilea loc vacant va fi ocupat de un student-doctorand numit de rectorul Universității.

Vor fi organizate două depuneri succesive de candidaturi: într-o primă etapă se vor depune candidaturile în vederea alegerilor, conform calendarului alegerilor; după finalizarea alegerilor, se vor depune candidaturile în vederea procedurii de numire de către rector, conform calendarului numirii membrilor CSUD. Candidaţii vor avea posibilitatea de a participa la ambele proceduri (alegere, respectiv numire de către rector) în măsura în care îşi depun candidaturile pentru fiecare dintre proceduri.

 Condițiile de eligibilitate pentru candidații studenți-doctoranzi:

Candidații pentru pozițiile de membri ai CSUD (aleşi sau numiţi), trebuie să aibă calitatea de studenţi-doctoranzi aflaţi în activitate la data alegerii.

Depunerea candidaturilor în vederea alegerilor:

Candidații pentru poziția de membru al CSUD, studenți-doctoranzi, depun la Registratura universității în perioada 4-6 martie 2014 un dosar de candidatură ce conține:

  1. Declarație de depunere a candidaturii (conform anexei B, document disponibil la Registratură și la Institutul de Studii Doctorale);
  2. Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
  3. Curriculum vitae.

 

Data şi locul desfăşurării alegerilor

11 martie 2014, între orele 8 – 15, în Sala Club din clădirea Colegiului Academic, str. Emmanuel de Martonne, nr. 1.

Depunerea candidaturilor în vederea procedurii de numire de către Rector:

După afişarea rezultatelor finale ale scrutinului, dosarele de candidatură în vederea procedurii de numire de către Rector se vor depune în perioada 13-14 martie 2014.

Dosarul de candidatură va conține:

  1. Declarație de depunere a candidaturii (conform anexei B, document disponibil la Registratură și la Institutul de Studii Doctorale);
  2. Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
  3. Curriculum vitae.

Rectorul Universităţii numeşte prin decizie un nou membru al CSUD pentru locul care a devenit vacant și care fusese ocupat inițial tot prin numire.