Cazarea studenților se va face în perioada 27-29 septembrie astfel :

• Ziua 1 – 27.09 – se cazează studenții din anul I
• Ziua 2 – 28.09 – se cazează studenții din anii II și III
• Ziua 3 – 29.09 – se cazează studenții de la master și cei care nu au reușit să se cazeze în zilele anterioare.
Vă rugăm să respectați cu strictețe programul de cazare!

Acte necesare la cazare :
– Buletin/carte de identitate/pașaport (original și copie)
– 1 fotografie tip buletin (pentru legitimația de cămin)
– Adeverință fiu cadru didactic (dacă e cazul)
– Adeverință handicap ( dacă e cazul)

În urma prezentării acestor acte comitetului de cazare, vei semna (în dublu exemplar) contractul de închiriere între Universitatea Babeș-Bolyai și student, vei achita regia de cămin pentru luna octombrie și a garanției (contravaloarea regiei de cămin pentru o lună; suma va fi restituită în momentul decazării) și vei primi legitimația de cămin.
De asemenea, alături de noii colegi de cameră, vei prelua inventarul camerei pe baza procesului verbal de predare-primire.

Tipul căminelor și regia aferentă:
Căminele 1-6 (fete) și Căminul 16 (băieți) 5 locuri în cameră, 100 lei/lună
Căminul 14 2 locuri în cameră, 120 lei/lună
Căminul 17 2 locuri în cameră cu baie, 140 lei/lună
Căminul Economica 1, Economica 2 și Sport XXI 3 locuri în cameră cu baie, 170/lună
Căminul A2 și A3 2 locuri în cameră cu baie și bucătărie, 170 lei/lună

Beneficiază de regimul gratuităţii următoarele categorii:
a. studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial;
b. doctoranzii şi studenţii străini bursieri ai statului român cazaţi în căminele 1-6 şi 16;
c. studenţii (de la nivelele licenţă şi master) copii de personal didactic aflat în activitate, cazaţi în căminele 1-6 şi 16;
d. studenţi şi angajaţi ai Centrului de Comunicaţii al Universităţii Babeş-Bolyai, care asigură funcţionarea şi întreţinerea sistemului de comunicaţii prin internet, în limita locurilor aprobate.
e. studenţii sportivi de performanţă, membri ai Clubului Sportiv „Universitatea”, care efectuează program de pregătire fizică şi participă la competiţii sportive.
f. bursierii CEEPUS; alţi studenţi străini veniţi în baza unor acorduri interuniversitare sau interguvernamentale care prevăd gratuitate la cazare.

Se acordă reduceri de 50%:
a. doctoranzilor şi studenţilor străini bursieri ai statului român sau cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare, cazaţi în căminele 14, 17, A1-A4, Economica I, Economica II, Sport XXI;
b. studenţilor români, copii ai personalului didactic aflat în activitate, cazaţi în căminele 14, 17, A1-A4, Economica I, Economica II, Sport XXI;
c. studenţilor cu handicap grav şi accentuat, la cerere, în baza Legii nr. 448/2006.

Se acordă reduceri de 75% reprezentanţilor studenţilor (prefect, subprefect, senator, cancelar); studenţilor membri în foruri de reprezentare naţionale şi internaţionale, în baza listelor aprobate de către Prefectul Studenţilor.

Studenții care nu își ocupă locul în perioada 27 – 29 septembrie, pierd locul obținut!

Ocuparea locului în cămin se face personal. În cazul în care un student, din diverse motive, nu se poate prezenta la cămin în perioada mai sus menționată, cazarea poate fi făcută fie de o rudă de gradul I (mama sau tata), fie de o altă persoană care a fost împuternicită de către studentul în cauză, fapt dovedit printr-o procură notarială.

Nu am „prins” loc în cămin. Mai pot face ceva?

Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești prevede în Art.31.(4) faptul că „Studenţii care îşi înstrăinează locul de cazare sau folosesc buletinul/cartea de identitate proprie pentru a caza alte persoane, vor fi excluşi din cămin şi pierd automat dreptul de cazare pe toată perioada studiilor”. Așadar, nici să nu te gândești la vânzarea/cumpărarea unui loc deoarece riști să suporți consecințe grave.

Locurile neocupate de studenți în perioada 27 – 29 septembrie se redistribuie conform următorului calendar:

30 sept – 1 oct – depunerea noilor cereri* (întreabă care e procedura pentru facultatea ta! La unele facultăți nu se mai depun cereri, ci sunt luate în considerare cererile inițiale)
2 octombrie – afișarea primei liste de redistribuiri
3 – 4 octombrie – cazarea efectivă a studenților

În cazul în care nici acum nu se ocupă toate locurile, cele neocupate se vor redistribui în continuare (întreabă care e procedura pentru facultatea ta).

Începând cu 15 octombrie, locurile neocupate sunt gestionate de Direcţia Generală Administrativă a U.B.B. prin Serviciul Social. Așadar, dacă nu ai primit loc la redistribuiri, mai ai o șansă dacă depui o cerere scrisă la Serviciul Social începând cu data de 15 octombrie, însoțită de o adeverință de student de la facultate.