Procedură vot – studenți reprezentanți

16 Ianuarie 2020

 

Pentru studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților și în Senat, votul se exprimă direct, secret, aplicând ștampila cu însemnul votat în dreptul candidatului/candidaților aleși de către elector.

Comisiile electorale sunt responsabile de asigurarea bunei desfășurări a alegerilor studenților reprezentanți.

Sigilarea urnelor

În fiecare secție de vot de la nivel de facultate va exista o urnă aferentă voturilor pentru studenții consilieri și voturilor pentru studenții senatori. Anterior desfășurării procesului de vot, membri comisiilor electorale vor sigila urnele folosind materialele trimise de Biroul Electoral Central Studențesc.

Exprimarea votului

Numărul de ștampile la care are dreptul fiecare elector este determinat de numărul de studenți reprezentanți arondați circumscripției pentru care votează. Spre exemplu, dacă circumscripția este reprezentată de 2 studenți, electorul are dreptul de a alege cel mult 2 din totalitatea candidaților înscriși pe buletinul de vot; dacă circumscripția este reprezentată de 1 singur student, electorul va aplica ștampila în dreptul unui singur candidat din cei înscriși pe buletinele de vot.

Buletine de vot valide

Buletinele de vot desemnate valide sunt cele care au aplicată o singură ștampilă în dreptul candidatului ales de către studentul elector, în interiorul chenarului delimitat.

da1

În cazul circumscripțiilor care sunt reprezentate de mai mulți studenți, pe buletinul de vot este specificat numărul de ștampile la care are dreptul fiecare student elector (x număr de locuri arondate circumscripției). Sunt valide buletinele de vot cu un număr de ștampile cel mult egal cu numărul de locuri arondate circumscripției, aplicate fiecare în dreptul unuia din candidați.

  

Buletine de vot invalide

Nu vor fi desemnate valide:

o   Buletinele de vot cu ștampila aplicată în afara chenarului delimitat nu1-07
o   Buletinele de vot cu mai mult de o ștampilă pentru circumscripțiile cu 1 singur reprezentant nu2-07
o   Buletinele de vot cu nicio ștampilă nu3-07
o   Buletinele de vot din care nu reiese opțiunea electorului pentru unul dintre candidați  nu4-07

Procedura de vot

Fiecare elector se va prezenta la secția de vot cu carnetul de student (respective legitimația de doctorand) sau  cu un act de identitate (carte de identitate sau pașaport). Acesta va semna pe listele cu studenții circumscripției din care face parte și va primi buletinul de vot aferent acesteia și ștampila cu însemnul votat. Studentul își va exprima votul , iar mai apoi va introduce buletinul de vot în urna corespunzătoare: Consiliul Facultății, respectiv Senat.

Membrii observatori

Membrii observatori aprobați de către Biroul Electoral Central Studențesc pot observa procesul electiv, fără a se implica direct în activitatea Comisiei Electorale.   De asemenea, aceștia pot observa procesul de numărare a voturilor, fără a participa direct la acesta.

Numărarea voturilor

Membrii comisiei electorale de la nivel de facultate împreună cu președintele acesteia sunt responsabili de numărarea voturilor pentru studenții reprezentanți din Consiliul Facultății. Ulterior numărării voturilor, vor întocmi procesele verbale cu rezultatul alegerilor și le vor transmite Biroului Electoral Central Studențesc.

Desemnarea câștigătorilor

Sunt desemnați câștigători studenții cu cel mai mare număr de voturi exprimate, pentru circumscripția pentru care au candidat.