Ieri, 7 octombrie 2013, de la ora 15, în Aula Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai a avut loc o întâlnire cu studenţii-doctoranzi ai universităţii. La invitaţia dl. Prof. Dr. Andrei Mărcuş, director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat din UBB a participat (din partea Consiliului Studenţilor) şi Irina Drexler, unul din cei trei reprezentanţi ai doctoranzilor în Senatul UBB.

Întâlnirea s-a adresat în special studenţilor-doctoranzi din anul I de studiu, dar nu numai, având ca scop informarea acestora asupra mai multor aspecte care îi privesc în mod direct, precum şi invitarea acestora la dialog.

Au mai participat, din partea Institutului de Studii Doctorale, dl. Aurel Todoruţ, dl. Sergiu Rednic, d-na Gabriela Timiş şi d-na Mihaela Topan.

Au fost atinse mai multe subiecte de interes pentru doctoranzi, printre care amintim:

-ce este doctoratul (conform Procesului Bologna şi al EUA – la nivel internaţional)
-la ce foloseşte diploma de doctor (echivalare grad I în preuniversitar, procentaj la salarizare valabil în anumite state ş.a.m.d.)
-organizare (IOSUD-uri, CSUD, ISD din UBB, şcoli doctorale)
-legislaţie (LEN 1/2011, Codul studiilor universitare de doctorat din 2011, HG, OM, adrese, Regulamentul UBB ş.a.)
-finanţare (buget – granturi doctorale, taxă, proiecte de cercetare, proiecte POS-DRU)
-obligaţii (alegerea conducătorului de doctorat – criterii, alegerea comisiei de îndrumare compusă din trei persoane, contractul de studiu, contractul individual, examene, rapoarte, proiect de cercetare, prezenţe în funcţie de regulamentele proprii ale fiecărei şcoli doctorale ş.a.m.d.)
-publicaţii academice (inclusiv raportarea pe infocercetare.ubbcluj.ro, prin crearea unui cont aferent fiecărui student-doctorand)
-activitate didactică (posibilitatea desfăşurării de activităţi didactice neremunerate în limita a 4-6 ore/săptămână – seminarii)
-tipuri de teze
-teza (standarde de elaborare, criterii de elaborare, CNATDCU, publicarea tezei)

S-a discutat, de asemenea, despre:
-prelungiri de doctorat
-susţinerea publică a tezei de doctorat
-granturi
-modalităţi de contactare a personalului ISD (de preferat discuţiile faţă în faţă sau corespondenţa prin e-mail), la ce persoane să se apeleze în funcţie de problemele ivite, astfel:

  •  pentru probleme/nelămuriri ce ţin de studenţii străini, precum şi probleme de ordin general, dl. Sergiu Rednic;
  •  pentru probleme/nelămuriri ce ţin de facultăţile din domenii umaniste, d-na Mihaela Topan;
  •  pentru probleme/nelămuriri ce ţin de facultăţile din domenii realiste, d-na Gabriela Timiş.

Datele de contact se regăsesc pe site-ul doctorat.ubbcluj.ro.

S-a mai discutat, de asemenea, despre:

-confirmarea locurilor în urma admiterii din 2013
-contracte
-poze pentru legitimaţiile de student-doctorand
-conturi bancare pentru alocarea bursei
-planul studiilor

A urmat o sesiune de întrebări şi răspunsuri (de la publicaţii ISI şi cotutele până la reducerea acordată studenţilor-doctoranzi pe transportul în comun şi asigurări medicale).

Studenţilor-doctoranzi li s-a prezentat pe scurt modalitatea de reprezentare a acestora prin intermediul Consiliului Studenţilor – la nivelul şcolilor doctorale, la nivelul Consiliilor facultăţilor (acolo unde s-a decis că este posibil acest lucru) şi la nivelul Senatului universitar, prin cele trei poziţii de studenţi senatori reprezentanţi aleşi, precum şi modalitatea de contactare a acestora din urmă, prin adresele de e-mail şi numerele de telefon puse la dispoziţie pe site-ul Consiliului Studenţilor din UBB.

Pentru întrebări, nelămuriri, probleme, sugestii, vă stăm la dispoziţie! Bine aţi (re)venit la UBB!