Cazarea pe perioada vacanței de vară se face conform art.19-21 din Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești.

http://csubb.ro/wp-content/uploads/2010/08/Regulament_cadru_cazare_2012-2013.pdf

Cererile de cazare pe vară se primesc la administrația căminelor în perioada 17-28 iunie 2013 (ora 11:00).

Căminele deschise pe perioada verii sunt:

 • C4 – grupuri
 • C6 – studenți
 • C1 – grupuri în caz de extremă urgență
 • C14 – studenți, doctoranzi, angajați
 • C17 – studenți, doctoranzi, sportivi
 • Economica 1 – grupuri
 • Economica 2 – studenți, doctoranzi
 • A1 – studenți Erasmus, doctoranzi
 • A2 – grupuri
 • A3 – studenți, doctoranzi
 • A4 – doctoranzi, angajați
 • Sport XXI – Sportivi Club ”U”, grupuri

Regulamentul privind cazarea în căminele studențești:

Art. 20. Vor beneficia de cazare la tarifele aplicate în timpul anului universitar studenţii şi doctoranzii, cadrele didactice şi alte categorii de angajaţi ai universităţii. Studenţii şi doctoranzii vor depune o cerere însoţită de adeverinţă de student/ doctorand, eliberată de facultate/ Serviciul Doctorate, la administraţia căminului în care sunt cazaţi sau, în cazul în care nu locuiesc în cămin la Direcţia Generală Administrativă a U.B.B. – Serviciul Social. Toate cererile de cazare pentru perioada de vară vor fi centralizate şi analizate la Serviciul Social al U.B.B., după care listele cu cei care vor fi cazaţi vor fi afişate la Serviciul Social şi la căminele care rămân deschise. 

Art. 21. Pot beneficia de cazare la tarifele de vară (pe lună/ zi) alte persoane care solicită cazare pe perioada vacanţei de vară în baza unei cereri aprobată de Direcţia Generală Administativă.

Studenții din an terminal vor putea sta în cămin și pe perioada verii și vor achita o regie egală cu cea din timpul anului universitar.

cerere

tarife vara

 

tarife regim hotelier