UPDATE 7 iulie 2014

Listele cu studenții beneficiari de loc de cazare  în căminele universității pe perioada vacanței de vară:

Căminul_17

Căminul_16

Căminul_14

Cămin_A1

Căminul_A2

Căminul_A3

Căminul_A4

Căminul_Economica_I

Căminul_Sport_XXI

Dat fiind numărul mare de cereri pentru căminul A2, am solicitat ca acesta să fie deschis pe perioada vacanței pentru studenții care deja locuiesc aici. 

În repartizarea locurilor în cămine s-a ținut cont, pe cât a fost posibil, de opțiunea exprimată pe cerere. S-a urmărit ca studenții care au beneficiat de cămin în timpul anului universitar să își păstreze locurile. De asemenea, pentru căminul Economica I, prioritari au fost studenții cazați în căminele Economica I și II. 

La distribuirea locurilor pe vară, principalul criteriu a fost anul de studiu: studenții din anii mai mari de studiu și doctoranzii au fost prioritari pentru căminele cu grad de confort sporit. 

Graficul cazărilor:

Studenții care sunt deja cazați în căminele universității se pot caza până în data de 15 iulie, conform indicațiilor pe care le veți primi de la administrația căminelor (se va muta câte un etaj pe zi pentru a evita aglomerația). 

 Studenții care nu au beneficiat de cazare în timpul anului se vor putea caza pe locurile obținute începând cu data de 16 iulie. 


Cazarea pe perioada vacanței de vară se face conform art.19-21 din Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești.

Art. 19 . Pe perioada vacanţei de vară a studenţilor, unele cămine vor funcţiona în sistem unităţi de cazare. Direcţia Generală Administrativă a U.B.B. va stabili căminele care vor rămâne deschise pe toată perioada verii. Cazarea se va face la tarifele aprobate de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai.

Art. 20. Vor beneficia de cazare la tarifele aplicate în timpul anului universitar studenţii şi doctoranzii, cadrele didactice şi alte categorii de angajaţi ai universităţii. Studenţii şi doctoranzii vor depune o cerere însoţită de adeverinţă de student/doctorand, eliberată de facultate/ Serviciul Doctorate, la administraţia căminului în care sunt cazaţi sau, în cazul în care nu locuiesc în cămin la Direcţia Generală Administrativă a U.B.B. – Serviciul Social. Toate cererile de cazare pentru perioada de vară vor fi centralizate şi analizate la Serviciul Social al U.B.B., după care listele cu cei care vor fi cazaţi vor fi afişate la Serviciul Social şi la căminele care rămân deschise. 

Art. 21. Pot beneficia de cazare la tarifele de vară (pe lună/ zi) alte persoane care solicită cazare pe perioada vacanţei de vară în baza unei cereri aprobată de Direcţia Generală Administativă.

 

Studenții care doresc să fie cazați în cămin în perioada vacanței de vară sunt rugați să depună  la administrația căminului în care locuiesc o cerere însoțită de o adeverință de la facultate din care să reiasă că sunt studenți. Pe fiecare cerere, studenții vor preciza 3 opțiuni de cazare. 

Perioada de depunere a cererilor este 16 – 27 iunie. 

Studenții care nu sunt cazați în cămine în momentul depunerii cererii, sunt rugați să depună cererile la Serviciul Social (str. Ion I. C. Brătianu, nr. 14). 

La fel ca în cazul studenților, doctoranzii vor depune o cerere însoțită de o adeverință din care să reiasă statutul lor. 

Căminele deschise pe perioada verii sunt: 

 • C3 – elevi pentru perioada de admitere și grupuri în caz de extremă urgență
 • C14 – studenți, doctoranzi
 • C16 – studenți, grupuri
 • C17 – studenți, doctoranzi
 • Economica 1 – studenți, doctoranzi
 • Economica 2 – grupuri
 • A1 – studenți Erasmus, doctoranzi
 • A2 – grupuri
 • A3 – studenți, dotoranzi
 • A4 – doctoranzi, angajați
 • Sport XXI – sportivii Clubului U, grupuri