Aprobat,

                                                                                          Prorector

                                                                                  Prof.univ.dr.Ioan Bolovan 

                                                                                              Aprobat,

                                                                                                                        Director General

                                                                                                                        Ec. Ioan Neag

ACTUALIZARE METODOLOGIE PRIVIND CAZAREA PE PERIOADA VERII

Prezenta metodologie se elaborează în conformitatea cu Hotărârea Senatului nr. 7928/07.04.2017 cu privire la Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești.

Prezenta metodologie se elaborează de către CSUBB împreună cu Serviciul Social al Universității Babeș-Bolyai, cu modificările și completările Direcției Generale Administrative și a Prorectoratului de Resort.

Depunerea Cererilor:

 1. Cererile pentru cazarea pe perioada vacanței de vară se depun la administrația căminelor în care solicitantul este cazat, în perioada 14-23 IUNIE, conform programului de funcționare;
 2. Cererile pentru studenții care nu sunt cazați în căminele studențești se depun la sediul Serviciului Social (Str. I.I.C. Brătianu nr.14)

Pentru îndeplinirea formalităților cu privire la cazare sunt necesare următoarele documente:

 1.  Solicitare TIP – disponibilă online pe csubb.ro, la administrația căminelor și la Serviciul Social (Str. I.I.C. Brătianu nr.14);
 2. Adeverință de la secretariatul facultății (pe care să fie menționată media pe primul semestru al anului universitar 2016-2017)
 3. Documente justificative care să susțină motivul pentru care există nevoia de cazare
 4. Perioada de cazare:

Perioada maximă de cazare este cuprinsă între 17 Iulie și 15 Septembrie, în conformitate cu prevederile art.47 al. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești și pe perioada specificată în documentele justificative.

Sunt prioritari la cazare studenții care în perioada verii:

 1. desfășoară activități didactice și de cercetare pe perioada vacanței de vară în cadrul proiectelor U.B.B., ale facultăților sau ale Centrelor U.B.B.;
 2. efectuează stagii de practică în baza unui contract de practică (această activitate se dovedește prin copii ale convenției și ale contractului de practică, anexate la cererea de cazare);
 3. desfășoară stagii de internship în baza unui contract de internship (stagii recunoscute de către departament/facultate/universitate și efectuate în baza unui acord);
 4. sunt membri în echipele de admitere (pe perioada admiterii);
 5. sunt încadrați în cadrul programului Voluntar la U.B.B., ca membri în echipele de management al admiterii și/sau de elaborare a ghidului studentului, ca membri în Comisia de Administrare a Căminelor și Cantinelor sau în alte comisii cu caracter permanent;
 6. au fost cazați pe perioada anului universitar 2016-2017 într-unul dintre căminele universității;
 7. sunt înmatriculați în anul 1 și 2 de studiu pentru specializările de 3 ani și în anul 3 de studiu pentru specializările de 4 ani, studenții în anul 1 de master pentru specializările de 2 ani.

Cazarea se va realiza prin prelungirea actualului contract de căminizare, pentru studenții cazați pe parcursul anului universitar 2016-2017, sau prin încheierea unui contract de căminizare pentru studenții care nu au fost cazați pe parcursul anului universitar 2016-2017.

Studenții care figurează cu abateri disciplinare constatate prin documente, care nu și-au îndeplinit obligațiile din contractul de căminizare, precum și cei care nu îndeplinesc criteriile minimale de cazare prevăzute în Regulamentul – Cadru privind cazarea în căminele studențești pe anul 2016-2017 nu pot beneficia de cazare pe perioada verii.

 1. Locația

Cazarea pe perioada verii se va desfășura cu precădere în campus Hașdeu, în 2 maximum 3 cămine. Pentru celelalte locații se analizează posibilitatea de a asigura un număr minim de locuri.

 1. Tarife de cazare

Tarifele de căminizare sunt cele percepute în timpul anului universitar 2016-2017 în conformitatea cu Regulamentul de Taxe și Regulamentul – Cadru privind cazarea în căminele studențești aprobate de Senatul Universității.

 

 

 

Cluj-Napoca                                                                                                                                                             12. 06.2017

Prefectul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai

Ionuț Cătălin Hădadea