Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai a avut o serie de întâlniri de negociere cu membrii conducerii universității și cu  Direcția Generală-Administrativă pentru a soluționa problema cazării studenților pe perioada vacanței de vară.

Astfel, în urma discuțiilor, va exista cel puțin un cămin deschis pentru cazarea studenților UBB. Căminul propus este căminul 6 din Complexul Studențesc Hașdeu, acesta devenind mixt pe durata vacanței de vară. Tarifele vor fi aceleași cu cele practicate în timpul anului universitar.

Prioritari pentru obținerea unui loc în căminele UBB sunt următorii:

  • studenții doctoranzi
  • studenții care efectuează stagii de practică
  • studenți membri ai unor echipe de cercetare (în proiectele Universității sau ale centrelor acesteia)
  • studenți membri ai echipelor de proiecte
  • studenți care vor desfășura internshipuri pe perioada verii
  • studenții proveniți din centre de plasament și orfanii de ambii părinți

Cererile de cazare (împreună cu documentele justificative – adeverință de la facultate pentru practică, cercetare, proiecte, respectiv de la firma unde se desfășoară internshipul) se depun până în data de 29 iunie 2015 la administrația căminului unde este cazat studentul sau la Serviciul Social pentru cei care în momentul depunerii cererii nu sunt cazați în cămin.

Pentru a eficientiza distribuirea locurilor în cămine și pentru a caza cât mai mulți studenți, în momentul depunerii cererii studenții sunt rugați să precizeze perioada pentru care solicită cazare. Astfel, în funcție de evoluția lucrărilor de reparații există posibilitatea folosirii și a altor cămine pentru cazarea studenților.

Listele cu studenții beneficiari urmează să fie afișate în jurul datei de 8 iulie. 

Vă aducem la cunoștință faptul că există posibilitatea ca studenții cazați pe durata verii să fie nevoiți să se mute la un moment dat din căminul în care au fost repartizați într-un alt cămin pentru a putea efectua lucrările de reparații. Aceștia vor fi anunțați din timp de acest fapt și se angajează prin contractul de cazare să se conformeze cu solicitările din partea universității.

În continuare căutăm soluții pentru cazarea studenților pe durata verii. Am depus o solicitare către conducerea universității pentru deschiderea unuia din căminele Economica pe durata verii. Vom reveni cu detalii privind procesul de negociere.