Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) este structura oficială de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta este alcătuit din studenții senatori, studenții cancelari, studenții membri ai cosnsiliilor facultăților și studenții reprezentanți de an. Împreună, luăm parte la întrunirile tuturor forurilor decizionale ale universității și acționăm pentru respectarea drepturilor și intereselor studenților.

Toți membrii Consiliului Studenților sunt desemnați prin vot de către colegii lor.

7 Februarie Afișarea metodologiei și a locurilor disponibile
7-19 Februarie Depunerea candidaturilor
20 Februarie Validarea Candidaturilor
21 Februarie-5 Martie Campanie de promovare
6 Martie Desfășurarea alegerilor
6 Martie Afișarea rezultatelor
7 Martie Depunerea contestațiilor
9 Martie Afișarea rezultatelor finale
Regulament Alegeri
Metodologie Alegeri

Candidaturile pentru circumscripțiile de senatori, respectiv pentru reprezentanții în Coniliul Facultății se depun prin încărcarea acestora pe platforma disponibilă mai jos.

  • Curriculum Vitae după modelul Europass
  • Un proiect privind inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat
  • Un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de candidatură cu care a fost ales în mandatul anterior dacă persoana care candidează se regăsește la final de mandat într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o funcție/structură similară;
  • O adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia pentru care candidează

Circumscripții studenți senatori

Nr. Circumscripția
1. Facultatea de Matematică și Informatică:

Tecsi Andrei

2. Facultatea de Biologie și Geologie

Boghean Smaranda-Oana

3. Facultatea de Geografie

Ursu Iulian

4. Facultatea de Istorie și Filosofie

Farcaș Marius

Moldovan Florin

Olteanu Andrei

Zbranca Ionuț Leonte

5. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Stern Alexandru

6. Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Gavriloaia George-Cristian

7. Facultatea de Drept

Muresan Tudor

Pop Adrian-Alexandru – dosar nevalid * lipsă documente

8. Facultatea de Studii Europene

Dan Tudor Octav

Miclăuș Flavius Mihai

9.  Facultatea de Business

Alec Alexandru Vlad

Cernăianu Cristian

10.  

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Echim Darius

11. Domeniul Științe Reale, Organizații Studențești- Linia Germană

Popa Andreea Georgiana

12. Domeniul Științe Reale, Linia maghiară

Barabas Laura Edit

13. Domeniul Științe Umaniste, Linia maghiară

Győrbíró Anna-Izabella

14. Organizații Neguvenamentale – Linia Maghiară

Kocsis Malvina – Greti

15. Domeniul studenți doctoranzi

Hădadea Cătălin

16. Facultatea de Litere și Teatru și Televiziune

Pășcuță Tania-Diana

Deac Sara-Marta – dosar nevalid * lipsă documente

 

Componența Biroului Electoral Central

  • Bogdan Diana Felicia – senator Facultatea de Biologie și Geologie
  • Braeș Mădălina Elena – senator Facultatea de Istorie și Filosofie
  • Miron Mihai – senator Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
  • Mureșan Alexandru Dacian – senator ONG-uri
  • Sami Zsuzsanna – senator linia maghiară Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
  • Sandu Szilveszter- cancelar Facultatea de Studii Europene

Circumscripții studenți membri în Consiliul Facultății

Având în vedere prevederile art.  47 al. 4 ,  din  H.S. UBB nr. 508  din  13 Ianuarie 2014   – Statutul Studentului din Universitatea Babeș-Bolyai și a prevederilor H.S. UBB nr. 19297 din 13.07.2015 cu privire la Regulament general privind alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai, vă transmitem organizarea în perioada februarie- martie 2018 a alegerilor parțiale pentru circumscripțile reprezentanților studenților în consiliul facultății și senat aleși la data de 9 Decembrie 2015 cu validarea senatului în Februarie 2016.

Circumscripțiile libere sunt următoarele:

Nr.

Facultatea

Circumscripția

1. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

1.1. Reprezentant Masterat – vacant

1.2. Reprezentant ONG

2. Facultatea de Teologie Ortodoxă

2.1. Reprezentant Licență an IV

3. Facultatea de Educație Fizică și Sport

3.1. Reprezentant KMS

3.2. Reprezentant SPM

3.3. Reprezentant EFS

3.4. Reprezentant Licență general

3.5. Reprezentant Master+Doctorat

4. Facultatea de Matematică și Informatică

4.1. Reprezentant Informatică Română

4.2. Reprezentant  Master Română

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 5.1. Reprezentant Finanțe Bănci + Management

 5. 5.2. Reprezentant Master+ Doctorat (2 locuri)

 

Facultatea de Istorie și Filosofie

6.1. Reprezentant Istorie și Filosofie

6.2. Reprezentant Doctoranzi

 6.

  6.3. Reprezentant Studii de Securitate , Relații Internaționale și Studii Europene

7. Facultatea de Teatru și Televiziune 7.1. Reprezentant în CF

 

Facultatea de Biologie și Geologie

8.1. Reprezentant Licență- Bologie, linia română

 8. 8.2. Reprezentant Licență – Geologie

8.3. Reprezentant Master

 

 

Facultatea de Geografie

9.1. Reprezentant Licență (3 locuri)

 9.

9.2. Reprezentant ONG

9.3. Reprezentant Master

9.4. Reprezentant Doctorat

 * Peter Zsuzsanna Biborka, LM – invalidat
10. Facultatea de Teologie Greco-Catolică Nu este cazul
11. Facultatea de Drept Nu este cazul
12. Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Nu este cazul
13 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
13.1. Reprezentant Master+Doctorat

13.2. Reprezentant Științe Politice Ro+Eng

13.3. Reprezentant AP+ Leadership

13.4. Reprezentant SPH

13.5. Reprezentant CRP + PUB

Facultatea de Studii Europene

 

14.1. Reprezentant RISE RO

14.2. Reprezentant RISE GERMANĂ

 14. 14.3. Reprezentant RISE EN + SA

 14.4. Reprezentant MA + DRD

14.5. Reprezentant AE + MNG

14.6. Reprezentant ONG

*Apostu Andreea-Mihaela * nevalid*  Candidata din partea asociației Societatea Studenților Europeniști a completat repertoarul ONG al UBB ca fiind președinta organizației în condițiile în care în Registrul Național ONG aparținând Ministerului Justiției, figurează ca președintele asociației așa numita Aanei Ana-Maria care nu mai are calitatea de studentă, astfel nerespectându-se H.S 13.494/17.07.2017 

15.  Facultatea de Business 15.1. Reprezentat AA Linia română (2)

16. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educație

16.1 Reprezentat Psihologie Licență (3 locuri)

16.2. Reprezentat Științe ale Educației

16.3. Reprezentat Psihopedagogie  Specială

16.4. Reprezentant ONG

16.5. Reprezentant Master Psihologie

16.6. Reprezentat Master Științe ale Educației

17. Facultatea de Teologie Reformată Nu este cazul
18. Facultatea de Teologie Romano-Catolică Nu este cazul
19. Facultatea de Litere

19.1. Reprezentant Masterat

19.2 Reprezentant LMA

19.3. Reprezentant Asiatice, Romanice și Clasice

19.4. Reprezentant Engleză și Nordice – vacant 
19.5. Reprezentant Română + Comparată+ Slave
19.6. Reprezentant Germană

20. Facultatea de Fizică 20.1. Reprezentant Doctorat – vacant
20.2. Reprezentant Licență (2 locuri)

20.3. Reprezentant Master – vacant
 20.4. Reprezentant Licență, linia maghiară
21. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Nu este cazul