Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) este structura oficială de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta este alcătuit din studenții senatori, studenții cancelari, studenții membri ai cosnsiliilor facultăților și studenții reprezentanți de an. Împreună, luăm parte la întrunirile tuturor forurilor decizionale ale universității și acționăm pentru respectarea drepturilor și intereselor studenților.

Toți membrii Consiliului Studenților sunt desemnați prin vot de către colegii lor.

8 noiembrie Afișarea metodologiei și a locurilor disponibile
9-15 noiembrie Depunerea candidaturilor
16 noiembrie Validarea Candidaturilor
16-21 noiembrie Campanie de promovare
22 noiembrie Desfășurarea alegerilor
23 noiembrie Afișarea rezultatelor
24 noiembrie Depunerea contestațiilor
26-28 noiembrie Afișarea rezultatelor finale
Regulament Alegeri
Metodologie Alegeri

Pentru funcția de student senator, dosarele pentru candidatură se depun la Registratura Universității,  str. M. Kogălniceanu, nr.1, iar pentru funcția de student membru în Consiliul Facultății se depun la Facultate la secretariatul Decanatului.

 • Curriculum Vitae după modelul Europass
 • Un proiect privind inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat
 • Un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de candidatură cu care a fost ales în mandatul anterior dacă persoana care candidează se regăsește la final de mandat într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o funcție/structură similară;
 • O adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia pentru care candidează

Circumscripții studenți senatori

1 Student senator Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

 1. Divoiu Ioanis Andrei
 2. Miron Ioan Mihai
Linia română
2 Student  senator  Facultatea Sociologie și Asistență Socială

 1. Circo Iulia
 2. Mironica Marina
 3. Honceriu Georgiana
Linia română
3 Student senator Facultatea de Litere și Facultatea de Teatru și Televiziune

 1. Borbely Blanca
Linia română
4 Student senator Facultatea de Studii Europene

 1. Corfu Sergiu Mihai
 2. Oltean Razvan Daniel
Linia română
5 Student senator domeniul Științe Economice și Matematică-Informatică (Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor)

 1. Lorincz Istvan Zoltan
Linia maghiară
6 Student senator Domeniul Științe Socio-Umane (Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației)

 1. Buryan Tunde
Linia maghiară

Circumscripții studenți membri în Consiliul Facultății

Facultatea de Biologie și Geologie

Reprezentant linia maghiară

(1) Schimdt Simona Raluca

(2) Kiraly Blanka Julia

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

1. Reprezentant KMS

(1) Banea Alexandru

(2) Dolha Samuel

2. Reprezentant EFS

(1) Grigor Iulia

(2) Morar Alexandru

3. Reprezentant SPM

(1) Rapos Roland

(2) Ghita Daiana Ioana

4. Reprezentant Licență

5. Reprezentant linia maghiară

6. Reprezentant master și doctorat

Facultatea de Istorie și Filosofie

 1. Reprezentant pentru Studii de Securitate (română și engleză)

(1) Farcas Marius Mihai

(2) Chelaru Robert Iulian

2. Reprezentant linia maghiară

(1) Fruzsina Vargha

3. Reprezentant masterat

(1) Mocanu Bianca

4. Reprezentant pentru specializările Istoria Artei, Arheologie, Arhivistică, Etnologie, Turism cultural, Ştiinţe ale documentării şi ale informării

(1) Virtic Crinut – circumscripție blocată până la decizia comisiei.

(2) Paic Sebastian

Facultatea de Fizică

 1. Reprezentant licență, linia română

(1) Linder Amelia

(2) Salomon Gabriela

(3) Iancu Ștefania

2. Reprezentant master – nu sunt candidaturi

Facultatea de Studii Europene

1.Reprezentant licență, Studii Americane, linia română

(1) Moscal Andrei Nicolae

2. Reprezentant licență, RISE, linia germana

(1) Pop Amos Beniamin

3. Reprezentant licență, Management + Administrație Europeană, linia română

(1) Miclaus Flavius Mihai

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 1. Reprezentant Licență

(1) Baieș Alex

(2) Stavovei Iustinian

(3) Tomescu Ioan Teodor

2. Reprezentant Master

(1) Chifa Ionuț

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

 1. Reprezentant Masterate + Doctorat

(1) Dumitrescu Iulia Monica

(2) Picovici Vlad Cristian

(3) Rebegea Ana Maria

(4) Zanellato Gianluca

2. Reprezentant Linia Maghiară

(1) Tepferhard Betina

3. Reprezentant Masterate + Doctorat

4. Reprezentant specializările: Marketing + Economia Comerțului Turismului și a Serviciilor + Economie Agroalimentară și a Mediului

(1) Enoiu Andra

5. Reprezentant Organizații Non-Guvernamentale din FSEGA

(1) Condur Cosmin Daniel

(2) Rusu Iurie

(3) Sumanaru Anca Diana

6. Reprezentant specializările: Finanțe Bănci + Management

(1) Suciu Bogdan Vasile

7. Reprezentant specializările: Economie și Afaceri Internaționale + Informatică Economică + Statistică și Previziune Economică

(1) Buzila Raul Eugen

(2) Rusu Stefan

8. Reprezentant specializările: Contabilitatea și Informatică de Gestiune + Economie Generală

(1) Diaconu Ionela Cosmina

(2) Erdei Alexandra

(3) Toth Anca Violeta

9. Reprezentant Linia Germană

(1) Bacila Andreea

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

 1. Reprezentant licență

(1) Bartos Daniela

(2) Chirtos Diana Maria

(3) Ficut Cristina

(4) Haralambrie Patriciu

(5) Tometeu Alexandra

2. Reprezentant master

(1) Ghiorghiu Eduard

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

 1. Reprezentant linia maghiară – în procesare

2. Reprezentant Asistență Socială

(1) Honceriu Georgiana

3. Reprezentant Sociologie (inclusiv Antropologie și Resurse Umane)

(1) Mironica Marina

(2) Mazilu Alina

(3) Szekely Iulia

4. Reprezentant ONG

5. Reprezentant Master

 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 1. Reprezentant Licență

(1) Tanko Emoke

(2) Viciocian Szabin

(3) Ambrus Arnold

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

 1. Reprezentant Jurnalism și Media Digitală

(1) Mureșan Alexandra

2. Reprezentant master și doctorat

(1) Kis Timea

3. Reprezentant Linia maghiară

(1) Muller Erik

4. Reprezentant Linia Germană

(1) Malos Sonia Cristina

(2) Tupisca Raluca

5. Reprezentant Master engleză

(1) Adam Claudiu

Facultatea de Teatru și Televiziune

 1. Reprezentant Cinematografie și media – în procesare

Facultatea de Geografie

 1. Reprezentant Master

(1) Breje Mihai Grațian

(2) Moldovan Andreea Alexandra

Facultatea de Litere

 1. Reprezentant Licență Română, Literatura Comparată, Slave

(1) Pavel Ioana

2.Reprezentant linia maghiară – în procesare

(1) Birtalan Albert

Facultatea de Matematică și Informatică

 1. Reprezentant master

(1) Gageonea Alexandru

2. Reprezentant doctorat

3. Reprezentant informatică, linia engleză și germană

(1) Rusu Cosmin

4. Reprezentant informatică, linia română

(1) Surdu Rareș

5. Reprezentant ONG

(1) Prunescu Alexandru

6. Reprezentant matematică informatică

(1) Avram Violeta

7. Reprezentant linia maghiară – în procesare

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 1. Reprezentant linia maghiară licență – în procesare

2. Reprezentant licență psihologie – LR

(1) Stern Alex

(2) Benea Patricia

(3) Couti Vladimir

(4) Stuparu Ana

3. Reprezentant licență științe ale educației

(1) Lupescu Daiana Elena

4. Reprezentant licență psihopedagogie specială

(1) Hromei Adriana

5. Reprezentant ONG

(1) Petrus Pop Cătălina

6. Reprezentant master științe ale educației

(1) Dobranschi Loredana

7. Reprezentant master maghiară – în procesare