Invitatie completare chestionar online

Studentii inscrisi in programele de licenta, masterat si doctorat sunt invitati sa completeze chestionarul care se afla la likurile:

1. www.capitalventure.biz/autoevaluare

2. www.autoevaluare.capitalventure.biz

3. Indirect, înglobat în site-ul proiectului : www.capitalventure.biz și, de acolo, butonul Stakeholders’ Tools

Va multumim!

Proiectul „The Role of Venture Capital to support Entrepreneurship

Prezentarea proiectului de cercetare

Contextul: Antreprenoriatul este unul dintre motoarele esenţiale de creştere economică sustenabilă şi de progres social care este încă insuficient valorificat în România. Mai mult, în contextul evoluţiei post-criză, investiţiile străine şi capitalul românesc manifestă o atitudine de reţinere faţă de oportunităţile latente sau active ce pot fi observate fie în mediul economic fie în cel social. Pe de altă parte, statul – în calitate de agent principal de mobilizare a resurselor unei naţiuni – este prea puţin eficient în stimularea antreprenorilor şi a acelor investitori care îi sprijină sau s-ar putea sä-i sprijine pe aceştia. Proiectul se concentrează pe antreprenoriatul inovativ cu suport venture, respectiv, pe acea parte a iniţiativei antreprenoriale de valorizare de idei noi care vizează sau se află deja pe o rută de creştere, iar pe parcursul acesteia intervine o investiţie realizată prin asocierea antreprenorului cu un terţ care aduce în afacere capitalul financiar necesar dezvoltării, precum şi un plus de expertiză managerială, asumând solidar riscul, în schimbul unei cote părţi din profit. Specific afacerilor cu suport venture este că întreprinzătorul propune, iar investitorul dispune, deşi nu este exclusă nici situaţia în care iniţiativa afacerii aparţine investitorului, iar întreprinzătorul răspunde apelului public lansat de investitor.

Obiectivul general al proiectului: Mai buna înţelegere şi valorificare a capitalului de risc (venture capital) în dezvoltarea sustenabilă prin întreprinderi creativ-inovatoare, cu prioritate în zonele şi regiunile mai puţin dezvoltate ale României.

Termene: 24 de luni, în perioada ianuarie 2013 – decembrie 2014, cu trei faze de execuţie de câte opt luni:     (1) înţelegerea aprofundată a mediului investiţional din regiunile României, cu accent pe factorii care determină o atracţie sporită sau, dimpotrivă, o atitudine de reţinere a investitorului faţă de oportunităţile de valorificare a propriului capital; (2) dezvoltarea unei metodologii de comensurare a pregătirii regiunilor pentru găzduirea de afaceri inovative cu suport venture şi analiza comparativă a conduitei regiunilor de dezvoltare; (3) formularea de recomandări de politici pentru sectorul public şi de sugestii pentru sectorul privat care ţintesc intensificarea prezenţei capitalului de risc în susţinerea dezvoltării sustenabile, precum şi dezvoltarea unui pachet educaţional de formare continuă în domeniul atreprenoriatului inovativ cu suport venture.

Rezultatele aşteptate:

–          Studiu de identificare şi analiză a factorilor obiectivi şi subiectivi de atragere / respingere a capitalului de risc (venture capital) ca instrument de sprijin al antreprenoriatului inovativ.

–          Model de evaluare a pregătirii regiunilor pentru găzduirea de afaceri inovative cu suport venture.

–          Ghid de redactare a recomandărilor de politici specifice sectorului public şi celui privat pentru diminuarea influenţei factorilor de respingere şi sporirea atractivităţii regiunilor de dezvoltare pentru antreprenoriatul inovativ cu suport venture.

–          Pachet educaţional de formare continuă online în domeniul atreprenoriatului inovativ cu suport venture.

Echipa de implementare:

Elveţia: Profesor dr. Thomas Straub de la Şcoala de Management a Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Fribourg – director de proiect şi profesor dr. Stefano Borzillo de la Universitatea din Geneva.

România: Profesor dr. Mihai Korka de la Academia de Studii Economice din Bucureşti – director de proiect, dr. Aron Jinaru şi cercetător Alexandru Caragea de la Centrul de Studii de Complexitate din Bucureşti, lector dr. Roxana Voicu-Dorobanţu, lector dr. Roxana Marinescu şi drd. Cantemir Călin de la ASE Bucureşti.

Contact: Prof.dr. Mihai Korka, ASE Bucureşti, mihaikorka@gmail.com.