Documente suport aferente competitiei:

– Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenti – ciclurile de studii licenta si masterat ;
– anexa nr. 5 – Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea stiintifica;


In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie 11094/13.06.2017 privind Regulamentul de organizare si functionare al Institutului STAR-UBB in organizarea acestuia este cuprins pe langa Colegiul Virtual de Excelenta ACADEMICA si Colegiul Virtual de Excelenta NEXT GENERATION, din care fac parte si studentii castigatori ai burselor speciale pentru activitatea stiintifica.
Intre cele doua Colegii (Next Generation si Academica) se vor realiza actiuni de diseminare a rezultatelor obtinute ca urmare a alocarii burselor speciale pentru activitatea stiintifica /granturilor de excelenta, se vor organiza conferinte si cursuri avansate si vor fi propuse proiecte de cercetare. 


Calendarul competitiei:
– transmiterea catre Centrul pentru Managementul Cercetarii Stiintifice a dosarelor de candidatura  insotite de un proces verbal al clasamentului studentilor pe facultati: 31 octombrie 2017;
– selectia finala realizata de Consiliul Stiintific – UBB: 1 – 8 noiembrie 2017
– anuntarea rezultatelor: 9-13 noiembrie 2017
– finalizarea semnarii contractelor de finantare: 24 noiembrie 2017.

Informatiile legate de prezenta competitie pot fi gasite pe site-ul http://cercetare.ubbcluj.ro/ro/category/apeluri-deschise-proiecte-si-burse-ubb/.

Persoane de contact CMCS-UBB: Augusta Ploscariu (augusta.ploscariu@ubbcluj.ro) / Claudia Beldean (claudia.beldean@ubbcluj.ro).