Dragi studenți,

Până în data de 29 septembrie 2014, portalul Academic Info ( http://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/ )  este deschis pentru efectuarea de modificări la Contractele de studiu. 

Tot până în 29 septembrie este activat și butonul de listare contract. După ce aveți contractul în forma finală nu uitați să îl printați, să îl semnați și să îl predați la secretariatul facultății la începerea noului an universitar.

Pe platformă puteți selecta:

  • cursurile obligatorii
  • cursurile opționale (puteți alege și cursuri din curricula altor facultăți)
  • cursuri facultative
  • restanțele din semestrele anterioare

Cursuri obligatorii sunt cursuri pe care trebuie să le parcurgi și care sunt esențiale pentru pregătirea ta academică.

Cursul opțional este un curs pe care îl poți alege dintr-un pachet de cursuri opționale și care vine să completeze pregătirea ta în domeniu sau să-ți lărgească cultura generală. Dacă vrei, îți poți alege cursul opțional de la o altă facultate din UBB.

Cursuri facultative sunt cursuri pe care nu ești obligat să le parcurgi, însă te pot ajuta să îți diversifici cunoștințele despre un anumit domeniu. La fel ca la cursurile opționale, îți poți alege până la 3 discipline facultative din oferta celorlalte facultăți.

Contractul de studiu se completează pe un an universitar. Pentru un semestru trebuie să aveți cel puțin 30 de credite. Dacă întâmpinați probleme, sesizați-le la adresa de e-mail dată pe portal (academicinfo@ubbcluj.ro) sau la secretariatul facultății.

Nu uitați că puteți să vă alegeți cursuri opționale și/sau facultative de la toate facultățile din Universitatea Babeș-Bolyai.

Puteți consulta fișele disciplinelor la linkurile de mai jos:

Nr. crt. Facultatea Link
1 Matematică şi Informatică http://www.cs.ubbcluj.ro/fisele-disciplinelor-din-planul-de-invatamant-2013-2014/
2 Fizică http://www.phys.ubbcluj.ro/invatamant/syllabus/fd.html
3 Chimie şi Inginerie Chimică http://www.chem.ubbcluj.ro/pr-acad/licenta.html

http://www.chem.ubbcluj.ro/pr-acad/master.html

4 Biologie şi Geologie http://bioge.ubbcluj.ro/licenta/fisele-disciplinelor

http://bioge.ubbcluj.ro/master/fisele-disciplinelor-master/

5 Geografie http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=394
6 Ştiinţa şi Ingineria Mediului http://enviro.ubbcluj.ro/studenti/licenta/fisa%20disciplinelor.php
7 Drept http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/an1.pdf

http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/an2.pdf

http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/an3.pdf

http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/an4.pdf

http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/master.pdf

8 Litere http://lett.ubbcluj.ro/studii/licenta
9 Istorie şi Filosofie http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/licenta.html
10 Sociologie şi Asistenţă Socială http://socasis.com/intranet/login/index.php

http://socasis.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=108&ltemid=65

http://bbte-szocialismunka.ro/

http://bbteszociologia.ro/

11 Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei http://psiedu.ubbcluj.ro/
12 Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor http://econ.ubbcluj.ro/n3.php?id_s=282

http://econ.ubbcluj.ro/n3.php?id_s=283

13 Studii Europene http://euro.ubbcluj.ro/studenti/secretariat/fisele-disciplinelor
14 Business http://tbs.ubbcluj.ro/licenta-business-administration/

http://tbs.ubbcluj.ro/licenta-administrarea-afacerilor/

http://tbs.ubbcluj.ro/licenta-administrarea-afacerilor-in-servicii-de-ospitalitate/

http://tbs.ubbcluj.ro/masters-international-business-administration-2/

http://tbs.ubbcluj.ro/masterat-aa/

http://tbs.ubbcluj.ro/masterat-mh/

http://tbs.ubbcluj.ro/bdm/

15 Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării http://fspac.ubbcluj.ro/comunicare/fise-discipline/

http://www.bbte-kommunikacio.ro/sillabuszok-2013/2014

http://fspac.ubbcluj.ro/comunicare/crp-germana/fise-crp-germana/

http://fspac.ubbcluj.ro/jurnalism/jurnalism/

http://fspac.ubbcluj.ro/polito/programe-academice/licenta/

http://www.bbte-politologia.ro/alapkepzes.php?submenu=87

http://fspac.ubbcluj.ro/polito/en/programe-academice/licenta/

http://publichealth.ro/students/course-catalog/

http://www.apubb.ro/studii/nivel-licenta/fisele-disciplinelor/

16 Educaţie Fizică şi Sport http://sport.ubbcluj.ro/indexpage.php?id=FDFEFS

http://sport.ubbcluj.ro/indexpage.php?id=FDSPM

http://sport.ubbcluj.ro/indexpage.php?id=FDKINETO

http://sport.ubbcluj.ro/indexpage.php?id=FDmasterate

17 Teologie Ortodoxă http://ot.ubbcluj.ro/licenta/discipline
18 Teologie Greco-Catolică http://gct.ubbcluj.ro/FD/indexFD.htm
19 Teologie Reformată http://rt.ubbcluj.ro/Tanszekek/Vpt/Kepzes/kepzes.html
20 Teologie Romano-Catolică http://rocateo.ubbcluj.ro/hu/index.html
21 Teatru şi Televiziune http://teatrutv.ubbcluj.ro/cm/fisele-disciplinelor/