În urma întâlnirii Consorțiului „Universitaria” de la Timișoara, din perioada 15-16.05.2015, studenții reprezentanți din Consiliile de Administrație și Senatele Universitare din universitățile membre ale Consorțiului au concluzionat următoarele:

1. Dreptul de vot al studenților în proporție de 25% din totalul electoratului în procesul de alegere a rectorului – Universitățile membre în Consorțiul „Universitaria” vor reglementa prin metodologiile referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere proprii participarea studenților reprezentanți din Consiliile Facultăților și Senatul Universitar în procesul de alegere a rectorului într-o proporție de 25%, prin aplicarea unui sistem de vot ponderat, permis de cadrul legal actual.

2. Regulamentul de mobilități studențești interne din cadrul Consorțiului „Universitaria” – Începând cu anul universitar 2015-2016, fiecare universitate membră a Consorțiului va asigura posibilitatea participării la programele de mobilități interne în cadrul Consorțiului pentru 100 de studenți/semestru de la ciclurile de licență și master, programe de studii cu frecvență (50 de studenți care pleacă să studieze la una dintre universitățile din Consorțiu și 50 de studenți care sunt primiți să studieze de la celelalte universități din Consorțiu). Pentru fiecare student care pleacă cu un program de mobilitate internă universitatea va asigura o bursă lunară în cuantum de 600 lei, iar pentru fiecare student care este primit în mobilitate, universitatea gazdă va asigura un loc de cazare cu titlu gratuit. Studenților participanți la programele de mobilități interne li se vor echivala și recunoaște creditele obținute pe perioada mobilității. Un student poate beneficia de o singură mobilitate internă/ciclu de studii. Fiecare universitate din Consorțiu va aproba toate regulamentele, metodologiile și procedurile necesare derulării programelor de mobilități interne în timp util, astfel încât primele mobilități interne să aibă loc începând cu semestrul I al anului universitar 2015-2016. De asemenea, fiecare universitate va pune la dispoziție partenerilor din Consorțiul „Universitaria” oferta educațională cu programele de studii de la ciclurile de licență și master disponibile pentru programele de mobilități.

3. Finanțarea diferențiată a universităților – Reprezentanții studenților din Consorțiul „Universitaria” susțin finanțarea diferențiată a universităților pe criterii de performanță și de calitate a serviciilor educaționale și studențești oferite. De asemenea, aceștia susțin alocarea anuală a 6% din Produsul Intern Brut al României pentru educație și, de asemenea, creșterea finanțării de bază, creșterea fondului de burse astfel încât o bursă să asigure cheltuielile lunare de cazare și masă pentru un student (valoarea unei burse sociale să fie minim 575 de lei), creșterea subvenției cămine-cantine și creșterea investițiilor în serviciile de consiliere și orientare în carieră.

4. Colaborarea mediul universitar-angajatori – Reprezentanții studenților din Consorțiul Universitaria subliniază importanța colaborării active și constante dintre mediul universitar și angajatori, astfel:

– asigurarea de stagii de practică de calitate și relevante pentru toți studenții universităților;
– dezvoltarea de parteneriate cu angajatorii în vederea inserției pe piața muncii a proaspeților absolvenți;
– consultarea cu angajatorii, studenții și absolvenții în momentul întocmirii/revizuirii planurilor de învățământ;
– dezvoltarea de parteneriate cu mediul privat în vederea derulării proiectelor de cercetare și facilitarea implicării studenților în aceste proiecte.

5. Legislația în domeniul Educației – Reprezentanții studenților din Consorțiul „Universitaria” condamnă modificările frecvente ale legislației în domeniul educației prin Ordonanțe de Urgență ale Guvernului emise fără consultarea actorilor relevanți din domeniu. De asemenea, ne exprimăm nemulțumirea cu privire la lipsa de reacție constantă a Ministerului Educației și Cercetării Științifice la nevoile studenților. Solicităm impetuos tuturor decidenților să trateze educația ca o adevărată prioritate națională, să aloce finanțarea corespunzătoare acesteia, să asigure o stabilitate legislativă necesară dezvoltării sistemului educațional românesc și să consulte reprezentanții studenților în toate deciziile care se iau în acest domeniu.

Luând în considerare concluziile dezbaterilor noastre, suntem încrezători că, asigurându-se un parteneriat solid între reprezentanții studenților, conducerile universităților și reprezentanții forurilor decizionale de la nivel național, vom reuși împreună să dezvoltăm sistemul educațional și societatea românească.

Timișoara,
16.05.2015