Universitatea Babeș-Bolyai, alături de Consiliul Studenților, lansează cea de-a șasea ediţie a concursului de proiecte pentru organizațiile studențești şi echipele de studenți care dezvoltă proiecte în beneficiul studenților din cadrul universității. Această sesiune vizează proiectele care se vor desfăşura în perioada iulie – decembrie 2015.

Concursul de proiecte este o inițiativă unică la nivel național, un proiect-pilot în rândul universităților din România, menit să devină un exemplu de bune practici și să fie multiplicat în cadrul altor universități din spațiul autohton.

În urma ședinței din data de 13 mai la care au participat preșdinții organizațiilor studențești și domnul prorector prof. univ. dr. Ioan Bolovan, s-au stabilit următoarele motificări referitoare la metodologia de finanțare a proiectelor studențești:

1. Modificare distribuire fond: 
  • 25% – se alocă pentru proiectele organizate în parteneriat de studenți/organizații de la toate cele 3 linii de studiu și care au ca grup țintă studenții tuturor celor 3 linii de studiu ale UBB
  • 75% – se distribuie pe linii de studiu, proporțional cu numărul de studenți bugetați

 

2. Filosofie generală a concursului de proiecte: 
– se vor finanța numai proiectele care demonstrează un grad înalt de calitate și care, în prealabil, au îndeplinit criteriile de eligibilitate
– se vor finanța minimum 50% din proiectele eligibile
– se păstrează împărțirea pe niveluri de finanțare

 

3. Comisiile de evaluare ale proiectelor
– vor exista 4 comisii de evaluare, câte una pentru fiecare linie de studiu și p comisie reunită pentru evaluarea proiectelor depuse pentru cei 25%
– componența comisiilor: pentru comisiile pe linii de studiu: 1 prorector responsabil de linia de studiu și 4 studenți evaluatori; pentru comisia reunită: 3 prorectori și 4 studenți (2 de la linia română, 1 de la linia maghiară și 1 de la linia germană).

 

4. Comisia de evaluare a derulării proiectelor și a raportării acestora 
– se va organiza o comisie distinctă care va avea în vedere evaluarea desfășurării proiectelor finanțate, în acord cu bugetul propus și aprobat
– se va evalua dacă se raportează corect proiectele finanțate
* importanța evaluării și depunerii rapoartelor de proiecte! Nu vor fi finanțate proiectele organizațiilor care nu și-au depus în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea proiectului raportul de evaluare al acestuia.

 

5. Calendarul concursului 
 
20 mai: afișarea metodologiei pe site-ul www.csubb.ro
31 mai: deadline pentru depunerea de candidaturi pentru membrii comisiilor de evaluare (CV + scrisoare de motivație trimise la contactcsubb@gmail.com)
3 iunie; întrunirea președinților de ONGs pentru votarea membrilor comisiilor
10 iunie: termenul limită pentru încărcarea proiectelor pe platforma de pe www.csubb.ro
26 iunie: afișarea rezultatelor parțiale
26 – 28 iunie: depunerea de contestații
29 iunie: rezolvarea contestațiilor
30 iunie: afișarea rezultatelor finale
Metodologia modificată precum și toate celelalte anexe pot fi consultate la adresa http://csubb.ro/regulamente/metodologie-ong/