Concursul de finanțare pentru proiectele studențești

Universitatea Babeș-Bolyai, alături de Consiliul Studenților, lansează cea de-a șaptea ediţie a concursului de proiecte pentru organizațiile studențești şi echipele de studenți care dezvoltă proiecte în beneficiul studenților din cadrul universității. Această sesiune vizează proiectele care se vor desfăşura în perioada iulie – decembrie 2016.

Concursul de proiecte este o inițiativă unică la nivel național, un proiect-pilot în rândul universităților din România, menit să devină un exemplu de bune practici și să fie multiplicat în cadrul altor universități din spațiul autohton.

În cadrul sesiunii de finanţare curente, s-au stabilit următoarele:

  1. Distribuirea fondului:

– bugetul va fi în continuare distribuit pe linii de studiu;

  1. Candidaţii eligibili:

– Pot depune proiecte pentru finanțare:

* Organizațiile Non- Guvernamentale Studențești din Universitatea Babeș-Bolyai doar dacă au specificat în Statut că au legătură prin natura activității lor cu Universitatea Babeș – Bolyai;

* Echipele de proiect (compuse din 2-5 studenți ai UBBului, care să nu fie membrii a unor ONGuri);

* Consiliul Studenților dintr-o Facultate a UBB

– ONGS vor depune în dosar actul constitutiv și ultima modificare a actului constitutiv în vederea verificării reprezentantului legal al organizației, precum și în vederea verificării faptului că ONGSurile au actele la zi d.p.d.v. legal.

 

  1. Comisia de evaluare:

– va exista câte o comisie pentru fiecare linie de studiu (de care să răspundă subprefectul liniei respective) – comisia are rol în evaluarea proiectelor de la linia de studiu cu pricina și de a înainta procesul verbal cu punctajele și proiectele finanțabile către prorectorul responsabil cu activitățile studențești și prefectul studenților;

– Comisia va fi alcătuită din 3 membrii CSUBB (unul pentru fiecare linie de studiu) și 2 oameni din cadrul ONG, pe baza unei aplicări (selecția va fi făcută de către CSUBB)

 

  1. Proiectele susţinute:

– nu se vor finanța activitățile de teambuilding (inclus la dispoziții finale);

– proiectele nu au obligativitatea de a fi finanțate la întreg bugetul cerut;

– proiectele se vor depune și la registratura universității;

– În funcție de notele obținute pe proiect, comisia stabilește pragul minim pentru proiectele finanțabile.

 

  1. Calendarul concursului

SESIUNEA iulie-decembrie 2016

13 Mai – publicarea metodologiei actualizate şi a calendarului de desfăşurare

14 Mai – contactarea ONGSUBB

17 Mai, 20:00, Cantina Haşdeu – Sesiune de informare cu ONGSUBB

13 – 30 Mai – depunerea proiectelor

15 – 20 Mai – depunerea candidaturilor pentru comisie

21 – 22 Mai – evaluarea candidaturilor

23 Mai – afişarea componenţei comisiei de evaluare

31 Mai – 5 Iunie – evaluarea proiectelor depuse

6 Iunie – afişarea rezultatelor

6 – 9 Iunie – depunerea contestaţiilor

10 – 17 iunie – soluţionarea contestaţiilor (sesiuni de feedback la cerere)

20 iunie – afişarea rezultatelor finale

Metodologia modificată precum și toate celelalte anexe pot fi consultate la adresa http://csubb.ro/regulamente/metodologie-ong/