APEL DE PARTICIPARE la Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor

(cu participare internaţională)

„Viitorul ne aparţine’’, ediţia a VII-a

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează la 27 aprilie 2017 Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparţine’’.

Sunt invitaţi să participe studenţii şi masteranzii Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai universităţilor din ţară şi din străinătate.
Comunicările se vor prezenta în cadrul următoarelor ateliere:

1.   Biologie, Biologie Moleculară
2.   Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale Mediului
3.   Matematică şi Ştiinţa Informaţiei
4.   Ştiinţe Tehnice şi Chimice
5.   Ştiinţe Sociale şi Politice
6.   Limbi şi Literaturi

 

Înregistrarea la Conferinţă se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la

30 martie 2017.

 

Materialele Conferinţei vor fi editate.

Nu se percepe taxă de participare!

Tezele ştiinţifice (o pagină format A5) vor fi expediate în perioada 20 martie – 7 aprilie 2017, la adresa  unasm.viitorul2017@gmail.com, conform cerinţelor:

 

Ø   numărul de pagini complete (A5) – 1;

Ø   Word, font Times New Roman;

Ø  dimensiuni font litere – 10;

Ø  spaţiu între rânduri – 1;

Ø  margini: sus/jos –1,5

dreapta/stânga – 2,0 cm;

Ø  titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD, 12pt.); sub titlu, centrat, se va scrie numele autorului (ITALIC, 12pt. ), instituţia, facultatea  (Italic,12pt.).

Lucrările care nu corespund cerinţelor nu se editează.

Materialele pot fi prezentate în limba română sau engleză.

Informaţii suplimentare:

E-mail: unasm.viitorul2017@gmail.com

Tel. (+373) 022 73 84 09