Pe versuri de Gaudeamus Igitur şi Deşteaptă-te române, într-o atmosferă de sărbătoare, universitatea cu cea mai veche şi bogată tradiţie din ţară şi-a deschis astăzi porţile.

„Ar fi trebuit să fie al 433-lea an de deschidere a Universităţii Babeş-Bolyai,” spune  rectorul universităţii noastre, Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop

Se afirmă motto-ul U.B-B-ului – „Nu este misiune mai mare pentru universitate decât instruirea tinerilor.” Cei 14.300 de studenţi înscrişi în anul 1 (dintre care 310 la nivel doctoral) sunt dovada scopului atins de către Universitate şi în anul universitar 2014-2015.

Suntem apoi martorii tăcuţi şi miraţi ai enumerării reuşitelor academice ale Universităţii. Dintre ele, un motiv de mândrie îl reprezintă intrarea pentru a doua oară a Facultăţii de Matematică-Informatică în top 200 Shanghai.

În continuare, suntem îndemnaţi de rectorul universităţii să revenim la spiritul comunitar, să renunţăm la a ne gândi prea mult la noi înşine, să ieşim din ceea ce Goya numea „somnul raţiunii” şi, nu în ultimul rând, să fim mai buni.

„Un an universitar frumos, curat, ca însăşi corola de minuni a lumii!” sunt vorbele de încheiere ale rectorului universităţii noastre.

Ia apoi cuvântul Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, preşedinte senatului, care, într-o tonalitate solemnă, ne spune: „Flori sunt multe, dar fiţi ca albinele, aşezaţi-vă numai pe cele care au nectar!”

Ne întâlnim la mijlocul întâlnirii cu academician Ion Vlad, decan al Facultăţii de Litere între anii 1966-1968 şi rector al Universităţii Babeş-Bolyai din 1976 până în 1984, care evocă o lume trecută, ne aminteşte  de oameni de seamă şi ne urează un an glorios.

De la pupitru se aude în continuare vocea consului onorific al Olandei – „Change the world into a better place!”

În cele din urmă, e chemat la cuvânt reprezentantul tuturor studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai, prefectul nostru, Cristina Filip – „Noi, studenţii, suntem primăvara acestui oraş și odată cu venirea sau revenirea noastră în Cluj, aducem entuziasmul și speranța începutului de drum. Anul acesta e al nostru, al tinerilor și îmi doresc să profităm din plin de toate oportunitățile pe care universitatea și Clujul ni le oferă.”

O lumină gălbuie cade pe Aula Magna, pe fundal se aud arii celebre interpretate de cvartetul Gioia, iar noi, cu toţii, privim cu speranţa unui an academic mai roditor decât toate celelalte.