Să vorbim aceeași limbă

În primele zile de facultate vei fi „bombardat” cu informații și cu o grămadă de termeni cu care nu te-ai întâlnit în liceu. Așadar, ți-am pregătit un mic dicționar  ca să fii cel mai informat boboc. Ține ghidul pe aproape; cel puțin 3 ani vei tot auzi despre credite, exemene, contracte de studiu sau fișa disciplinei.

Contractul de studii se completează pe portalul online al UBB – AcademicInfo la finalul fiecărui an universitar, pentru anul universitar următor. Prin intermediul lui, contractezi cursurile pe care le vei urma într-un an universitar (cursuri obligatorii, cursuri opționale și cursuri facultative).
În cazul în care vei avea restanțe, nu uita să treci disciplinele în contract pentru a putea fi examinat.

Carnetul de student îl primești la începutul anului universitar și este cel cu care demonstrezi că ești student la UBB oriunde ți se cere acest lucru (la cantină, la intrarea în Grădina Botanică, la examene etc.)
Ai grijă să nu îl pierzi 🙂

Contractul de școlarizare este contractul pe care îl semnezi cu Universitatea și în care sunt stipulate drepturile și obligațiile ambelor părți pentru următorii 3 sau 4 ani de studiu.

Reprezentantul de an este studentul pe care voi îl alegeți în mod democratic să vă reprezinte și să vorbească în numele vostru cu profesorii și cu secretariatul (verifică site-ul Consiliului Studenților în primele 2-3 săptămâni pentru informații despre alegeri). E acea persoană responsabilă care vă va „stresa” pe grupul vostru de discuții cu mesaje despre cursuri, oportunități și examene.
Până când vă alegeți un reprezentant de an, colegii din anii mai mari și cei din Consiliul Studenților sunt pregătiți să vă răspundă la întrebări. Nu ezitați să ne scrieți.

Studenții cu rezultate bune la învățătură pot beneficia de locuri în taberele studențești de vară la mare și la munte organizate prin Ministerul Tineretului și Sportului. Urmărește cu atenție avizierul și site-ul facultății și al Consiliului Studenților în luna iunie pentru a vedea când trebuie să depui cererea și când vei afla dacă ai primit un loc în tabără.

Studenții cu rezultate academice excepționale au ocazia de a merge în Tabăra de Performanță a UBB la Baru Mare, pentru care trebuie să depui un dosar ce conține CV-ul tău, o scrisoare de recomandare de la un profesor și o adeverință cu media ta. Urmărește site-ul Consiliului Studenților (csubb.ro) pentru a afla mai multe și a fi primul care află când se depun dosarele.

Viața de student nu e completă dacă nu pleci unul sau două semestre la o altă universitate dintr-o țară europeană să vezi cum e să fii student în Franța, Germania, Olanda, Anglia sau o altă țară din multele țări europene. Universitatea îți oferă o sumă fixă de euro/lună, iar tu nu trebuie decât să îți dorești să-ți lărgești orizonturile și să ai un pic de curaj. Selecția pentru mobilitățile Erasmus se face prin februarie-aprilie, deci urmărește avizierul și site-ul facultății și pregătește-te pentru o experiență de neuitat. Dacă nu ne crezi, întrebă-i pe cei care au fost deja în mobilitate – nu vei găsi pe nimeni care să regrete alegerea făcută.

Vrei să știi mai mult: www.cci.ubbcluj.ro/lifelong_learning/erasmus.php

Orarul pentru fiecare semestru este anunțat pe site-ul facultății și la avizier chiar în prima săptămână. Fii cu ochii pe site pentru că e foarte probabil ca în primele săptămâni să apară modificări. Vei vedea că la facultate vei avea:

1. Cursuri – echivalentul orelor din liceu, la care profesorul îți predă materia pe care va trebui să o înveți și din care vei fi examinat în sesiune.
2. Seminare – spre deosebire de cursuri, seminarele sunt mult mai interactive, pun accent pe partea practică, aplicativă a informației predate la curs. Aici trebuie să fii activ pentru că cel mai adesea la seminare vei primi puncte pentru activitate, iar acestea vor fi luate în considerare la nota finală. Prezența este obligatorie în proporție de 75% și este bine să fie o prezență activă, care să te ajute să înțelegi mai bine materia predată la curs.
3. Laboratoare – specifice facultăților din domeniul științelor exacte, sunt extrem de practice, iar prezența este obligatorie în proporție de 90%. Aici vei pune în practică ce înveți la curs, vei face proiecte și vei lucra în echipă cu alți colegi.

Orarul pentru fiecare semestru este anunțat pe site-ul facultății și la avizier chiar în prima săptămână. Fii cu ochii pe site pentru că e foarte probabil ca în primele săptămâni să apară modificări. Vei vedea că la facultate vei avea:

1. Cursuri – echivalentul orelor din liceu, la care profesorul îți predă materia pe care va trebui să o înveți și din care vei fi examinat în sesiune.
2. Seminare – spre deosebire de cursuri, seminarele sunt mult mai interactive, pun accent pe partea practică, aplicativă a informației predate la curs. Aici trebuie să fii activ pentru că cel mai adesea la seminare vei primi puncte pentru activitate, iar acestea vor fi luate în considerare la nota finală. Prezența este obligatorie în proporție de 75% și este bine să fie o prezență activă, care să te ajute să înțelegi mai bine materia predată la curs.
3. Laboratoare – specifice facultăților din domeniul științelor exacte, sunt extrem de practice, iar prezența este obligatorie în proporție de 90%. Aici vei pune în practică ce înveți la curs, vei face proiecte și vei lucra în echipă cu alți colegi.

Fiecare materie are o fișă a disciplinei, pe care o primești la începutul semestrului de la profesor și în care găsești: tematica parcursă la fiecare întâlnire, bibliografia obligatorie pentru curs și seminar și bibliografia opțională (în caz că te pasionează subiectul și vrei să afli mai multe) și modalitatea de evaluare (examen scris/oral, evaluări pe parcursul semestrului, referate, activitatea la seminar sau laborator etc.). De asemenea, fișele disciplinelor sunt postate pe site-ul facultății tale.

Fiecare curs are alocat un număr de credite (de obicei între 3 și 7). Creditele reflectă cantitatea de muncă intelectuală dirijată și independentă depusă de un student pentru o anumită disciplină. Un credit se acordă pentru 25 de ore de activitate (curs, seminar, lucrări, studiu individual, proiecte, examene, verificări). Este considerat integralist studentul care a obţinut într-un an toate creditele (60 sau mai multe uneori) aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale.
Creditele folosesc și la calculul mediei tale anuale, care este o medie ponderată între notele obținute și creditele fiecărui curs. Ca să treci anul, ai nevoie de minimum 30 de credite obținute în cele două semestre.

Media= (Nota1 x NrCrediteCurs1 + Nota2 x NrCrediteCurs2 + … + Nota n x NrCrediteCurs n)
(NrCrediteCurs1 + NrCrediteCurs2 + … + NrCrediteCurs n)

Sesiunea e probabil perioada cea mai temută din întreaga studenție, perioadă pe care studenții o asociază cu stresul, sălile de lectură și nopțile nedormite. Sunt acele 3 săptămâni din fiecare semestru în care demonstrezi tot ce ai învățat la fiecare disciplină. Iată câteva informații cu care te poți înarma ca să o treci cu bine și să arăți tuturor că nu-și merită renumele.

Examenul reprezintă modalitatea de evaluare cel mai frecvent utilizată și poate lua una dintre următoarele forme: examen oral sau scris. Pentru orice disciplină trebuie să existe două date de examinare, ca tu să o alegi pe cea care se potrivește cel mai bine programului tău. (Sfat: alege cu grijă datele de examinare pentru a avea suficient timp de studiu pentru fiecare disciplină în parte).

În cazul în care nu ai luat notă de trecere (mai mare sau egală cu 5), ai posibilitatea de a da din nou examenul în sesiunea de restanțe. Aceasta poate avea loc fie la o săptămână după încheierea sesiunii, fie în prima săptămână din luna septembrie. Consultă structura anului universitar pentru facultatea ta și vezi când au loc restanțele.
De asemenea, poți să dai din nou examenul în anul următor de studiu, însă numai în semestrul în care a avut loc cursul aferent acestuia. Nu uita să îți treci disciplina restantă în următorul contract de studiu dacă vrei să dai examenul anul următor.
Prima restanță este gratuită, însă începând cu a doua, va trebui să plătești o taxă direct proporțională cu numărul de credite aferente disciplinei.

În aceeași perioadă cu restanțele au loc examenele de mărire. Acestea reprezintă șansa de a da din nou examenul (în mod gratuit) pentru a obține o notă mai mare. Poți merge la atâtea examene de mărire câte examene ai promovat și întotdeauna va rămâne în catalog nota mai mare.

Ca student poți beneficia de mai multe tipuri de burse oferite de Universitate sau de firme private.

Studenții care au medie mare (sau medie de admitere mare, în cazul tău) pot beneficia de bursă de studiu în valoare de 350 lei/lună. Trebuie doar să depui o cerere la secretariatul facultății în primele 2 săptămâni ale semestrului în care să soliciți acordarea unei burse de studiu. Aceste burse se acordă timp de un semestru.
Începând cu semestrul al doilea, dacă ai cea mai mare medie dintre colegii tăi, poți solicita bursă de merit în valoare de 400 de lei/lună.

Studenții care au o situație financiară nu tocmai bună sau o problemă medicală gravă, studenții orfani, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial pot obține bursă de ajutor social. Pentru asta, trebuie să depui tot în primele 2 săptămâni de la începerea semestrului o cerere însoțită de acte doveditoare. Pe acestea le găsești în Regulamentul de Burse care e disponibil pe site-ul nostru: www.csubb.ro/regulamente.

Bursele de performanță
Bursele de performanţă acordate de către UBB sunt de 3 categorii: burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică. Acestea se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu în baza unui concurs de dosare organizat la începutul anului universitar.

Bursa de performanţă “Merit olimpic internaţional” se acordă studenţilor din anul I care în calitate de elevi în clasa a XII -a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi care s-au situat pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ la care aceste olimpiade au fost organizate, conform listelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naționale la începutul anului universitar. Bursa de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare, inclusiv a vacanţelor.

Bursele Ursus – Studenți pentru comunitate – Ursus Breweries și Universitatea Babeș-Bolyai te încurajează să fii în continuare un model pentru cei din jur. Programul de burse se adresează studenților Universității Babeș-Bolyai, aflați în anul 2 al studiilor de licență sau în anul 1 de master, cu rezultate academice deosebite și o activitate intensă în beneficiul comunității locale. Acest tip de burse sunt în valoare de 400 de lei/lună și se acordă timp de 9 luni.