A început evaluarea cursurilor și seminariilor pentru studenții din anii termiali de licență și  masterat!

Considerăm că este deosebit de important să oferim feedback profesorilor noștri pentru activitățiile pe care le-au desfășurat pe parcursul celui de al II-lea semestru atât la cursuri cât și seminarii. Răspunsurile studenților sunt anonime și orice problemă cu privire la procesul de evaluare, de ordin tehnic sau metodologic, poate fi semnalată, la adresa de e-mail: evaluarecursuri@staff.ubbcluj.ro sau la secretariatul facultății. Cadrele didactice vor avea acces la rezultate abia după încheierea sesiunilor de examene și restanțe, iar studenții care au completat chestionare vor avea acces la rezultatele cadrelor didactice pe care le-au evaluat.

De ce ar trebui să ne implicăm în evaluare:

– pentru că Legea Educației Naționale Nr. 1/2011 prevede că evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie;
– pentru că studenții sunt parteneri în actul educațional și pot lua parte activ la îmbunătățirea calității acestuia;
– pentru că, prin răspunsurile la întrebările deschise de la sfârșitul chestionarului, puteți să vă exprimați părerea despre diferite aspecte ale cursului și să faceți propuneri de îmbunătățire – ajutând astfel generațiile viitoare;
– pentru că vi se dă ocazia să semnalați aspectele nedorite întâlnite la un curs și să faceți un prim pas spre ameliorarea acestora.

Ce trebuie să facem:

1. Vă logați pe http://academicinfo.ubbcluj.ro/info/ cu ajutorul datelor proprii de identificare:
user: Nume.PrenumeNrMatricol
parola: CNP
(Exemplu: user: Popescu.Elena123 parola: 28910101010)
2. În partea dreaptă a fiecărei discipline cuprinse în contractul de studii găsiti coloanele „Evaluare curs”, respectiv „Evaluare seminar”.
3. Completați chestionarele pentru fiecare curs și seminar la care ați participat conform instrucțiunilor menționate în aplicație.
4. Apăsați „Trimite chestionar”. Se asigura anonimatul vostru deoarece chestionarele nu înregistrează datele de identificare.
Rezultatele evaluarilor sunt disponibile la sfârșitul fiecărui an universitar, pe site-ul Centrului pentru Managementul Calității (http://qa.ubbcluj.ro/evaluare_cursuri.php) sub forma unui raport sintetic, pentru fiecare facultate în parte. Raportul conține media generală pe facultate, precum și principalele puncte tari și puncte slabe ale cursurilor. Rezultatele individuale la evaluari sunt luate în considerare pentru evaluările de personal, la nivel de facultate.