Modulul pedagogic pentru nivelul II de studii (masterat) poate fi urmat începând din acest an în același regim cu modulul pedagogic pentru nivelul I de studii (licență). Astfel, studenții bugetați îl pot parcurge în mod gratuit, iar masteranzii care studiază în regim cu taxă vor achita taxa aferentă parcurgerii lui.

Puteți vedea hotărârea Senatului aici.

Pentru detalii contactați Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:

http://dppd.ubbcluj.ro/.