Rolul universității în societate trebuie să reprezinte un tot unitar prin care generează cunoaștere (cercetare fundamentală sau aplicativă) cu implicarea studenților în acest proces (cu scopul de a deveni cetățeni autonomi generatori de cunoaștere),  diseminează cunoașterea (prin educație formală sau non-formală) și se folosește de ea în beneficiul societății (prin inovație și outreach – inclusiv cu implicarea studenților, care se pregătesc astfel pentru a deveni cetățeni activi în societate și pentru inserție pe piața muncii).

Pentru adaptarea la aceste provocări, UBB își întărește componenta inovativ-antreprenorială din profilul său de universitate humboldtiană (research-intensive university) axată pe educație/învățare prin cercetare, dezvoltând Programul UBB4Society&Economy. La debut, Programul UBB4Society&Economy cuprinde următoarele trei acțiuni majore (pentru detalii/modalități de accesare vezi aici: http://transfertehnologic.centre.ubbcluj.ro/programe/ubb4societyeconomy)

UBBInvent

Ce este?

Eveniment de networking cu caracter periodic, prin care UBB se conectează cu actori economici relevanți pe plan național și internațional.

Ce se urmărește?

– să se identifice ofertele și problemele în care UBB poate oferi soluții inovative (vezi aici pentru
unele exemple de fellowshipuri in colaborare cu agenți economici http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/colegiul-virtual-academica/)
-să se asimileze realizările UBB (ex. patente/inovatii) în mediul socio-economic.

Risky Business Student Challenge UBB

Ce este?

Eveniment care urmărește mobilizarea potențialului de creativitate și inovare al studenților UBB.

Ce se urmărește?

Implementarea unor mecanisme de accelerare/incubare educaționale pentru studenții UBB, în ideea că
cercetarea-publicațiile/teza de licență/teza de master/teza de doctorat și diplomele obținute nu reprezintă un sfârșit (obținerea cunoașterii), ci un început (transferul cunoștințelor în mediul social/economic, prin acțiuni
antreprenoriale)!

Vizitați riskybusiness.ro/studentchallenge

UBBPro

Ce este?

Structură de coordonatori-experți în jurul OMTTC (susținuți administrativ de OMTTC), în relație directă cu
prorectorul responsabil cu cercetarea, competitivitatea-excelența și publicațiile științifice, formată din colegi care pot fi consultați pe următoarele coordonate (dacă vor fi multe solicitări, echipa va fi extinsă).

Ce se urmărește?

  1. Consiliul Științific al UBB (rsilaghi@chem.ubbcluj.ro) –  Cum organizăm/dezvoltăm în cadrul unităților din UBB servicii inovative către comunitate (cum transformăm rezultatele CDI în servicii inovative către comunitate oferite de UBB).
  2. Conf. univ. dr. Reka Barabas (reka.barabas@gmail.com) – Cum patentăm/brevetăm rezultatele CDI.
  3. Conf. univ. dr. Emil Crisan (emillucicrisan@gmail.com)- Cum valorificăm în mediul socio-economic rezultatele CDI din UBB.
  4. Conf. univ. dr. Flaviu Turcu (flavius.turcu@phys.ubbcluj.ro). Conf. Univ. dr. Emil Crisan (emillucicrisan@gmail.com) – Cum utilizăm rezultatele CDI în demersuri antreprenoriale (ex. start-upuri, spin-offuri, SME).

Regulamentul pentru Proprietatea Intelectuală al UBB (http://transfertehnologic.centre.ubbcluj.ro/home/)

Apel deschis pentru finanțări de până 50.000 Euro: http://eusic.challenges.org/