Cluj-Napoca, 29 mai 2015

 

Poziţia Universităţii Babeş-Bolyai cu privire la funcţionarea căminelor studenţeşti pe perioada vacanţei de vară

 

Conducerea Universităţii Babeş-Bolyai, împreună cu Consiliul Studenţilor din UBB (CSUBB), caută împreună soluţii pentru a asigura cazarea studenţilor doctoranzi, a celor care îşi desfăşoară stagiile de practică obligatorie, a celor care sunt membri în echipe de cercetare sau de organizare a unor manifestări naţionale şi internaţionale, dar şi a celor care sunt implicaţi în programe de internship.

Chiar dacă în ultimii ani conducerea UBB a aprobat şi a permis cazarea unui număr considerabil de studenţi, pe perioada vacanţei de vară, în acest an au fost prevăzute o serie de lucrări complexe de reparaţii, curăţenie generală, deratizări, dezinsecţii etc., care impun închiderea tuturor căminelor aflate în administrarea UBB. Conform regulamentului de funcţionare şi organizare al căminelor studenţeşti, pe perioada vacanţei de vară, Direcţia Generală Administrativă este nevoită să asigure o perioadă de minim două săptămâni pentru reparaţii şi curăţenie generală pentru fiecare cămin.

Totuşi, în condiţiile în care UBB şi-a asumat anumite angajamente faţă de diverse instituţii publice sau private, de a asigura spaţii de cazare, pentru diferite evenimente culturale sau ştiinţifice, acţiuni ocazionale, organizate pe plan naţional, DGA poate aproba, ca unele cămine să funcţioneze în sistem unităţi de cazare, pe o perioada scurtă, de câteva zile, fără a fi afectate lucrările menționate anterior.

Asigurarea unor condiţii şi spaţii de cazare la standarde cât mai înalte reprezintă una dintre priorităţile conducerii UBB şi a reprezentanţilor studenţilor din universitate, astfel încât, în perioada următoare, vor mai avea loc întâlniri între CSUBB și prorectorul de resort.

 

Direcţia Comunicare şi PR a UBB