Programul “Euro 200” privind acordarea unui ajutor  financiar  în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se desfășoară și în acest an.

Beneficiarii: elevi/studenți ai învățământului de stat/particular acreditat, în vârstă de până la 26 ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei/ membru de familie.

Documente necesare la dosarul pentru obținerea ajutorului financiar “Euro 200” sunt:

  1. Cerere tip – aici.
  2. Actul de identitate al studentei/studentului care aplică (original și copie)
  3. Certificat de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original și copie)
  4. Adeverință de elev/student ale fraților (dacă e cazul)
  5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu character permanent realizate de către membrii familiei în luna precedent depunerii cererii (în original)
  6. Declarație pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (sub 150 lei) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului (se va semna la depunere)
  7. Adeverință eliberată de facultate din care că rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul I), respective adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I)
  8. Declarații privind bunurile mobile sau immobile ale familiei (formular tip la nivel de Universitate) – aici

MENȚIUNE: Universitatea Babeș-Bolyai își rezervă dreptul de a cere solicitanților o declarație pe propria răspundere cum că membrii familiei nu lucrează în străinătate (se va semna la depunere).

Dosarele complete se vor depune la d-na Mihaela Ilișiu, secretarul Comisiei “Euro 200” a UBB, la Secretariatul general (str. M. Kogălniceanu nr. 1, Sala 112) până la data de 21 aprilie 2016 (luni-vineri, 9:00-12:00).

Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.

Legislația și calendarul de desfășurare a programului pot fi consultate pe portalul: http://euro200.edu.ro/