Azi, 07.01.2013, Prefectul Studenților va prezenta în Consiliul de Administrație documentul cu propunerile Consiliului Studenților pentru bugetul Universității Babeș-Bolyai pe anul 2013.

“În urma discuțiilor și a dezbaterilor avute atât cu organizațiile studențești din cadrul universității cât și cu Consiliile Studenților din facultăți am ajuns la concluzia că este nevoie de o categorie distinctă în bugetul universității dedicată exclusiv activităților studențești. Drept urmare vă rugăm să aveți în vedere această categorie de buget în elaborarea bugetului universitar pentru anul 2013.

Ținând cont de faptul că bugetul alocat studenților în anul 2012 a fost identic cu cel din 2011 și a fost consumat în întregime până în luna iulie a anului precedent, considerăm că acesta ar trebui să crească, la fel cum au crescut și necesitățile studenților. Menționăm că numărul  organizațiilor studențești a crescut în ultimii 2 – 3 ani și urmează să crească în continuare, în prezent în cadrul UBB activând peste 30 de organizații alcătuite din studenți și desfășurând activități și proiecte destinate dezvoltării personale, academice și profesionale a studenților. În același timp, acestea sunt principalul factor extern ce contribuie  la promovarea universității și elementul care completează viața academică a studenților din universitatea noastră. Organizațiile studențești oferă proiecte culturale, educaționale, profesionale, sportive, schimburi de tineri, dar și alte tipuri de activități la care studenții nu doar participă, ci pe care le și organizează.

De asemenea, ne-am propus ca cea mai mare parte din suma alocată să se distribuie organizațiilor studențești pe bază de proiecte scrise și depuse la Universitate. Prorectorul de resort în colaborare cu Prefectura Studenților va numi o comisie care va analiza proiectele și le va evalua conform unui set de  criterii de performanță și a unei metodologii stabilite anterior și validate de către Consiliul de Administrație.”

În speranța că propunerile urmează să fie acceptate, atașăm mai jos documentul care urmează să fie înaintat rectoratului.

Amendamente Buget – Consiliul Studentilor din Universitatea Babes-Bolyai