Vă prezentăm rezultatele evaluării activității didactice de către studenți pentru anul universitar 2013-2014, semestrul I.

Cele mai multe chestionare au fost completate de către studenții Facultății de Geografie (2512), ai Facultății de Drept (2444) și ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (2139). Cea nai ridicată medie de chestionare valide/unitate evaluată a fost înregistrată de către Facultatea de Drept (27.75), Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (7.88) și Facultatea de Geografie (6.63).

La nivel licență au fost evaluate 1224 de cursuri și 865 de seminarii/lucrări practice (în toate cele 21 de facultăți). La nivel master s-au evaluat 491 de cursuri (în 20 de facultăți) și 250 de seminarii/lucrări practice (în 17 facultăți).

Aspectele considerate în mod constant pozitive de către studenți sunt:

  1. disponibilitatea cadrului didactic de a răspunde întrebărilor şi nelămuririlor studenților;
  2. utilizarea eficientă a timpului alocat cursului/seminarului;
  3.  comunicare clară, din timp, a sarcinilor, procedurilor şi criteriilor de evaluare.

Aspectele care apar frecvent ca fiind mai puțin satisfăcătoare sunt:

  1. calitatea metodelor de predare şi a materialelor didactice utilizate;
  2. slaba solicitare efortului susținut şi a  implicării active.
Raportul complet cu rezultatele fiecărei facultăți îl găsiți aici: Raport evaluarea activității de către studenți – an universitar 2013-2014, semestrul I