În perioada 2015-2017 s-a realizat la nivelul Universității Babeș-Bolyai un studiu comparativ privind satisfacția studenților față de instituția de învățământ superior, rezultatele colectate și interpretate de Centrul de Dezvoltare Universitară și Management al Calității fiind incluse într-un raport care poate fi accesat aici.