Organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor studenţeşti pentru studii în cadrul Consorțiului Universitaria au la bază principiile enunţate în Carta Universitară Europeană, Ghidul Comisiei Europene privind utilizarea ECTS, recomandările Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (denumită în continuare ANPCDEFP) privind organizarea mobilităţilor în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme – LLP), și prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3223/08.02.2012 privind metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate. Mobilitățile în cadrul Consorțiului Universitaria reprezintă programe finanțate din surse provenite de la universitățile din Consorțiu, în baza unor acorduri inter-instituţionale. Scopul mobilităților studențești din Consorțiul Universitaria este de a crea un cadru pentru facilitarea schimbului de experiență între studenții Universităților din Consorțiu. Prin prezentul Regulament se stabilesc termenele, condițiile, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cei care se înscriu în programul de mobilități, documentele necesare, desemnarea și componența comisiei de concurs, procedurile de urmat și alte aspecte referitoare la acordarea mobilităților.

Regulamentul poate fi accesat aici.