Hotărare a Consiliului de Administrație din 25 februarie 2013:

” Începând din semestrul II al anului universitar 2012/2013 vor avea acces la rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți, în afară de cadrul didactic în cauză și șefii ierarhici superiori (director de departament, decan , rectorat), și studenții care au completat evaluarea la cursul respectiv.

Prin această măsură nu numai că dăm curs cererii studenților, dar dorim să încurajăm completarea chestionarelor de cât mai mulți studenți ( în semestrul I media de chestionare valide/unitate didactică a fost de numai 5,35).”

Așadar, haideți să ne evaluăm cu seriozitate profesorii și să le dăm feed-back-ul meritat. În final, tot studenții sunt cei care au de câștigat.