A TREIA SESIUNE NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A DOCTORANZILOR

10 – 16 iunie 2013

Organizată pentru a treia oară în cadrul Universității de Vest din Timișoara, conferința dedicată studenților doctoranzi din România se dorește a fi un excelent prilej pentru tinerii cercetători de popularizare a rezultatelor muncii în domeniile lor de activitate. În același timp, conferința le oferă doctoranzilor posibilitatea de a se întâlni pentru a dezbate probleme specifice tematicii de specialitate și aspecte interdisciplinare, cu scopul lărgirii cunoașterii științifice.

Tematica lucrărilor este variată și împărțită pe domenii și paneluri, încurajând totodată și cercetările interdisciplinare, după cum urmează:
 Panel 1. Arte;
 Panel 2. Chimie;
 Panel 3. Geografie;
 Panel 4. Drept;
 Panel 5. Business;
 Panel 6. Economics;
 Panel 7. Fizică;
 Panel 8. Matematică;
 Panel 9. Informatică;
 Panel 10. Filologie;
 Panel 11. Istorie;
 Panel 12. Sociologie, Filosofie și Politologie;
 Panel 13. Psihologie ;
 Panel 14. Științele educației.

Limbile oficiale ale conferinței sunt limba română și limba engleză. Rezumatele lucrărilor vor fi publicate într-un volum al conferinței cu ISBN, iar lucrările in extenso vor putea fi publicate în revistele de specialitate ale UVT, indexate BDI.
Taxa de participare este de 50 lei. Cazarea și materialele conferinței sunt asigurate din fondurile Universității de Vest din Timișoara.

Norme de redactare pentru rezumatul lucrărilor:

– Titlu
– Autor
– Afiliere
– Domeniu; Panel
– Cuvinte – cheie (5, în română și engleză)
– Rezumat 3500 semne
– Document Word, Bookman Old Style; 12, spațiu 1,15.

Data limită pentru înscrierea și trimiterea rezumatelor este 15 mai 2013.
Înscrierea și trimiterea rezumatelor: raluca.selejan@rectorat.uvt.ro
Detalii suplimentare: www.doctorat.uvt.ro