Universitatea Babeș-Bolyai a decis efectuarea unor lucrări de renovare ale căminelor pe care le are în administrație, drept pentru care, pe durata vacanței de vară acestea vor fi închise.

Execuția lucrărilor va demara începând cu data de 10 iunie – pentru exterior, urmând ca din 15 iulie să se efectueze lucrările din interiorul căminelor.

Apreciem că au fost luate în considerare toate specificațiile din raportul elaborat de către președinții căminelor universității cu privire la necesarul lucrărilor de reparații și că s-au alocat fonduri pentru efectuarea acestora. În același timp, ne exprimăm îngrijorarea pentru situația studenților care ar avea nevoie de cazare pentru derularea unor lucrări de cercetare și proiecte academice sau extracurriculare.

Vom solicita sprijinul celorlalte universități clujene pentru cazarea studenților cu situații excepționale. În același timp, vom încerca să găsim soluții alternative.

Puteți consulta mai jos graficul de execuție precum și tipul lucrărilor.

Menționăm că proiectele studențești aprobate de conducerea universității care au solicitat cazare (școli de vară, schimburi de experiență etc.) se vor derula conform programului stabilit, nefiind afectate de lucrările de reparații.