Statutul Studentului din Universitatea Babes-Bolyai este cel mai important document care reglementeaza drepturile si obligatiile studentilor, aspecte generale privind activitatea didactica si reprezentarea acestora in forurile decizionale ale facultatilor si ale universitatii. Responsabilitatea elaborarii Statutului Studentului revine tot studentilor prin intermediul reprezentantilor lor si presupune consultarea studentilor si respectarea  tuturor reglementarilor superioare (Legea Educatiei Nationale, ordine MECTS, Carta UBB).

Asadar, dupa consultarea studentilor prin intermediul grupurilor de discutii si prin organizarea unei dezbateri publice, dupa consultarea ONG-urilor studentesti tot in cadrul unei dezbateri special destinate acestora si dupa discutarea si aprobarea Statutului de catre Comisia pentru Activitati Studentesti si Comisia de Coduri si Regulamente din cadrul Senatului, acesta este propus spre aprobare in plenul Senatului Universitar.

Noul Statut presupune mai multe drepturi pentru studenti, o mai buna definire a obligatiilor acestora si a modului de reprezentare a studentilor a toate forurile decizionale (Consiliile Facultatilor, Senatul Universitar, Consiliul de Administratie, Biroul Senatului etc.) si totul cu un singur scop: un proces educational de cea mai buna calitate, conditii optime de formare personala, un mediu studentesc cat mai prietenos si o viata studenteasca cat mai frumoasa.