În data de 26.04.2012 a avut loc Conferința „Studenții din UBB-Educație și nevoi sociale” organizata de OSUBB. Aceasta s-a constituit ca urmare a unui chestionar aplicat de organizație în rânul studenților universității. Au fost chestionați 1050 de studenți, respectând proporția dinmtre numărul total de studenți înmatriculați în fiecare facultate, atât la nivel licență, cât și la nivel master.

Chestionarele aplicate s-au axat pe trei direcții:

  • Reprezentare studențească, parte care a atins

–          nivelul  de implicare a studenților în alegerea reprezentanților

–          nivelul de mulțumire pe care îl au studenții în ceea ce îi privește atât pe reprezenatnții aleși, cât și pe membrii organizațiilor studențești

  • Angajabilitatea, unde s-au pus în discuție următoarele aspecte:

–          gradul în care materiile predate în facultate sunt specifice domeniului de studiu

–          gradul în care aceste materii ajută viitorul absolvent pe piața muncii

–          importanța educației non-formale

  • Dimensiunea socială a procesului educațional, care a evidențiat:

–          aspecte legate de burse (suficiența/insuficiența cuantumului, modalitatea de acordare)

–          căminizarea (condiții de locuit, procesul de distribuire a locurilor din cămin)

–          servciile oferite de cantinele și cafeteriile universității

–          relația cu personalul administrativ

Atât organizatorii, cât și persoanele prezente în sală au încercat să ofere posibile soluții pentru îmbunătățirea vieții studenților din comunitatea academincă a Universității Babeș-Bolyai, urmând a se întreprinde pașii necesari pentru a le aduce la îndeplinire, în condițiile impuse de Legea Educației și de regulamentele pe baza cărora este guvernată instituția din care facem parte.