Poziția oficială a Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai cu privire la reprezentativitatea studenților în alegerea stucturilor și funcțiilor de conducere în universitate

 

            Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de entitate oficială de reprezentare a studenților, susține implicarea acestora în procesul de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere în universitate.

            Conform Legii Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului și Cartei Universității Babeș-Bolyai, studenții participă la luarea deciziilor în Universitate, fiind membri ai forurilor decizionale în proporție de minimum 25%.

            În Universitatea Babeș-Bolyai, studenții, prin reprezentanții aleși, sunt parteneri la luarea deciziilor. Astfel, aceștia alcătuiesc minimum 25% din totalul membrilor Senatului Universității și din fiecare Consiliu al celor 21 de facultăți.

            Regulamentul privind alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai (adoptat în şedinţa Senatului din 8 decembrie 2011) prevede desemnarea Rectorului conform art. 209, alin. 1, lit. b) din Legea Educației Naționale 1/2011. Astfel, acesta este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor. Prin aplicarea acestei prevederi, procentul de reprezentare al studenților pentru alegerea Rectorului Universității Babeș-Bolyai este de aproximativ 12%.

            Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai susține implicarea studenților în alegerea Rectorului în proporție de 25% din forul electiv, la fel ca în cazul alegerii Președintelui Senatului Universitar și în cazul avizării dosarelor de candidatură pentru funcția de Decan. Considerăm că implicarea studenților în alegerea Rectorului contribuie la construirea unei comunități academice democrate care achiesează la valorile și principiile enunțate în Procesul Bologna.

            În ultimii ani, stucturile de conducere ale Universității Babeș-Bolyai au susținut implicarea studenților în procesul decizional și în conturarea politicilor de dezvoltare a universității, sprijinind inițiative ale reprezentanților studenților și ale organizațiilor studențești precum Concursul de finanțare a proiectelor organizațiilor studențești şi a echipelor de studenți care dezvoltă proiecte în beneficiul studenților din cadrul universității, Teatrul de vară din campusul Hașdeu, Tabăra de performanță UBB sau școlile de vară pentru elevi. Mai mult decât atât, studenții au fost implicați activ în elaborarea cadrului legislativ intern al universității (regulamente pentru cazare, burse, alegeri sau Carta Universității).

            Având aceste premise, considerăm că studenții au demonstrat maturitate în ceea ce privește luarea deciziilor și că implicarea lor în proporție de 25% în alegerea Rectorului ar reprezenta un act de încredere în student ca partener egal în mediul universitar.

            Salutăm inițiativele colegilor noștri din federațiile organizațiilor studențești de modificare a normelor legislative privind implicarea studenților în desemnarea/alegerea Rectorului și susținem, la rândul nostru, participarea studenților în acest proces decizional.

 

Prefectul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai

Cristina Filip