Universitatea Babeș-Bolyai lansează cea de-a doua Ediție a Taberelor de performanță.

La fel ca anul trecut, cei mai buni studenți ai Universității sunt invitați să participe la Tabăra de Performanță de la Baza de practică și agrement de la Baru-Mare (jud. Hunedoara).

Locuri și studenți eligibili

Universitatea acordă 50 de locuri în tabără, locuri ce vor fi distribuite în urma dosarelor depuse de către studenți conform metodologiei .

 La concursul de alocare de locuri în tabere au dreptul să participe studenţii din anii 2 și 3 nivel licență, precum și studenții din anii 1 şi 2 nivel master din cadrul oricărei facultăţi a Universităţii Babeş-Bolyai. La concurs pot participa doar studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 9 pe fiecare semestru şi care au o conduită ireproşabilă demonstrată sub forma unei scrisori de recomandare din partea unui cadru didactic universitar (lector, conferenţiar, profesor). Totodată, studentul trebuie să facă dovada unei activităţi intense în cadrul diferitelor manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură  de prestigiu din ţară şi străinătate.

Calendar:

 • Înscriere la facultăți: 16 – 27 iunie 2014
 • Trimitere dosare către comisie: 27 iunie 2014, ora 14.00
 • Afişare rezultate: 2 iulie 2014, ora 11.00 (online și la aviziere)
 • Depunere contestaţii: 3 iulie 2014, între 9.00 – 12.00
 • Afişare rezultate finale: 4 iulie 2014, ora 12.00 (online și la aviziere)
 • Perioada de acordare a taberelor: 18 – 24 august 2014 (Baza de practică și agrement a UBB de la Baru, jud. Hunedoara)

Dosarul trebuie să conțină: 

 • Cerere tip adresată Universităţii Babeş-Bolyai – anexa 2 a prezentelor instrucțiuni;
 • Adeverinţă din partea facultăţii din care să reiasă media generală pe ultimele două semestre încheiate, precum şi dacă studentul beneficiază sau nu de un loc bugetat sau de bursă de studiu/merit;
 • Scrisoare de recomandare din partea unui lector/conferenţiar/profesor universitar;
 • Curriculum Vitae model Europass (poate fi completat și descărcat online la http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae );
 • Copii simple după fiecare diplomă, adeverință sau orice act care dovedește participarea la manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură  de prestigiu din ţară şi străinătate.

Documentele, aranjate în ordinea de mai sus în dosar de plastic cu şină, se depun la secretariatele facultăţilor de unde provin studenţii interesaţi conform calendarului. 

Cum a fost la ediția de anul trecut? Vezi aici colecția de fotografii.

 

 

Regulament – Tabere UBB pentru performanta 2014

Anexa 1: Calendar Tabere UBB pentru performanta-2014

Anexa 2: Cerere tip-2014

Anexa 3: Componenta comisiei de evaluare-2014

Anexa 4: Metodologie evaluare dosare-2014

Anexa 5: Componenta comisiei de contestatii-2014