UPDATE 16 MAI 2014

În urma împărțirii celor 410 locuri de tabără primite pe universitate, vă prezentăm repartizarea locurilor pe facultăți.

Nu uitați să vă depuneți cererile însoțite de anexe la secretariatele facultăților până în 21 mai. 


UPDATE 15 MAI 2014

În urma adresei depuse de Consiliul Studenților, perioada de depunere a cererilor pentru tabere s-a prelungit până în data de 21 mai, ora 12:00 (răspuns adresă prelungire termen).


 

Întrucât metodologia aferentă Proiectului Naţional „Tabere Studenţeşti” a fost transmisă către Universitatea Babeș-Bolyai la jumătatea perioadei de depunere a cererilor (adresă primită în data de 14.05.2014), Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, entitatea oficială de reprezentare a studenților la nivelul universității, solicită prelungirea acesteia până în data de 21 mai (adresă Consiliul Studenților).

Prin această întârziere a fost încălcat dreptul studenților la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități (Art. 15.4 din Statutul Studentului). 

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi în perioada vacanţei de vară 2014 Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti”.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare (85% din locuri) sau la munte (15% din locuri) şi se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive. De asemenea, 15% din locurile repartizate universității pot fi repartizate în funcţie de criterii sociale.

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști.

Distribuirea locurilor, în acord cu metodologia propusă se va desfășura conform următorului calendar:

12 – 21 mai: depunerea cererilor tip (Anexa 4)* la secretariatul facultăţii

*studenții care au activitate depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive sunt rugați să anexeze la cererea tip documente doveditoare pentru această activitate;

19 – 21 mai: întocmirea listelor cu studenții eligibili, ierarhizați conform criteriilor enunțate în metodologie

23 mai: afișarea listelor cu studenții eligibili

30 mai: desemnarea comisiei de selecție a beneficiarilor

2 – 6 iunie: întrunirea comisiei și evaluarea cererilor depuse

9 iunie: afișarea rezultatului comisiei

– în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, studenții pot depune contestații

12 iunie: soluționarea contestațiilor

16 iunie: afișarea listelor finale

 25 – 27 iunie : transmiterea către facultăți a locurilor în tabere repartizare pe serii și locații

30 iunie – 2 iulie: organizarea unei întâlniri cu beneficiarii locurilor pentru a realiza repartizarea acestora conform seriilor și locațiilor primite de facultate

4 iulie: afișarea listelor finale

Serii:

Seria I 14.07 – 19.07.2014
Seria II 19.07 – 24.07.2014
Seria III 24.07 – 29.07.2014
Seria IV 29.07 – 03.08.2014
Seria V 03.08 – 08.08.2014
Seria VI 08.08 – 13.08.2014
Seria VII 13.08 – 18.08.2014
Seria VIII 18.08 – 23.08.2014
Seria IX 23.08 – 28.08.2014

Universității Babeș-Bolyai i-au fost repartizate 410 locuri. Repartizarea acestora pe serii și locații va fi transmisă, conform metodologiei, în perioada 25-27 iunie.