Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi în perioada vacanţei de vară 2015 Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti”.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare (85% din locuri) sau la munte (15% din locuri) şi se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive. De asemenea, 15% din locurile repartizate universității pot fi repartizate în funcţie de criterii sociale.

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști, în vârstă de până la 35 de ani. 

Distribuirea locurilor, în acord cu metodologia propusă se va desfășura conform următorului calendar:

20 aprilie – 1 mai: depunerea cererilor tip (Anexa 4)* la secretariatul facultăţii

*studenții care au activitate depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive sunt rugați să anexeze la cererea tip documente doveditoare pentru această activitate;

4 – 6 mai: întocmirea listelor cu studenții eligibili, ierarhizați conform criteriilor enunțate în metodologie

8 mai: afișarea listelor cu studenții eligibili

15 mai: desemnarea comisiei de selecție a beneficiarilor

20 – 26 mai: întrunirea comisiei și evaluarea cererilor depuse

29 mai: afișarea rezultatului comisiei

– în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, studenții pot depune contestații

2 iunie: soluționarea contestațiilor

5 iunie: afișarea listelor finale

12 – 19 iunie : transmiterea către facultăți a locurilor în tabere repartizare pe serii și locații

22 – 24 iunie: organizarea unei întâlniri cu beneficiarii locurilor pentru a realiza repartizarea acestora conform seriilor și locațiilor primite de facultate

26 iunie: afișarea listelor finale

Serii:

Seria I 13.07 – 18.07.2015
Seria II 18.07 – 23.07.2015
Seria III 23.07 – 28.07.2015
Seria IV 28.07 – 02.08.2015
Seria V 02.08 – 07.08.2015
Seria VI 07.08 – 12.08.2015
Seria VII 12.08 – 17.08.2015
Seria VIII 17.08 – 22.08.2015
Seria IX 22.08 – 27.08.2015