UPDATE 09 iunie 2015

 Dragi colegi,

La rugămintea voastră, am solicitat prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru Tabăra de performanță de la Baru-Mare. Așadar, noul deadline este luni, 15 iunie 2015. 

De asemenea, nu mai este nevoie de adeverința din partea facultății din care să reiasă media voastră 🙂


 

Universitatea Babeș-Bolyai lansează cea de-a treia Ediție a Taberelor de performanță.

La fel ca anii trecuți, cei mai buni studenți ai Universității sunt invitați să participe la Tabăra de Performanță de la Baza de practică și agrement de la Baru-Mare (jud. Hunedoara).

Locuri și studenți eligibili:

Universitatea acordă 45 de locuri în tabără, locuri ce vor fi distribuite în urma dosarelor depuse de către studenți conform metodologiei.

La concursul de alocare de locuri în tabere au dreptul să participe studenţii din anii 2 și 3 nivel licență, precum șistudenții din anii 1 şi 2 nivel master din cadrul oricărei facultăţi a Universităţii Babeş-Bolyai. La concurs pot participa doar studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduită ireproşabilă. Totodată, studentul trebuie să facă dovada unei activităţi intense în cadrul diferitelor manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură  de prestigiu din ţară şi străinătate.

Calendar:

  • Înscriere online pe adresa de mail ioanamuresan@ubbcluj.ro: 10 iunie 2015  15 iunie 2015
  • Trimitere dosare către comisie: 15 iunie 2015, ora 12.00 (la registratura universității – cu mențiunea pentru doamna Ioana Mureșan)
  • Afişare rezultate: 18 iulie 2015 (online și la avizierul rectoratului)
  • Depunere contestaţii: 19 iulie 2015, între 9.00 – 12.00
  • Afişare rezultate finale: 20 iulie 2014 (online și la aviziere)
  • Perioada de acordare a taberelor: 27 iulie – 1 august 2015 (Baza de practică și agrement a UBB de la Baru, jud. Hunedoara)

Dosarul trebuie să conțină:

  • Cerere tip adresată Universităţii Babeş-Bolyai – anexa 2 a prezentelor instrucțiuni;
  • Adeverinţă din partea facultăţii din care să reiasă media generală pe ultimele două semestre încheiate, precum şi dacă studentul beneficiază sau nu de un loc bugetat sau de bursă de studiu/merit;
  • Curriculum Vitae model Europass (poate fi completat și descărcat online lahttp://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae );
  • Copii simple după fiecare diplomă, adeverință sau orice act care dovedește participarea la manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură  de prestigiu din ţară şi străinătate.

Fotografii de la ediția de anul trecut găsești aici.

 

 

Anexa 1 – Calendar Tabere UBB pentru performanta 2015

Anexa 2 – Formular inscriere 2015

Anexa 3 – Componenta comisie evaluare 2015

Anexa 4 – Metodologie evaluare dosare 2015

Instructiuni Tabere UBB pentru performanta 2015

 

afis