În perioada 4 – 7 decembrie 2014 Universitatea Babeș-Bolyai va fi evaluată de comisia ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior).

Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare  de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România cu scopul de:

  • a testa, pe baza standardele de calitate, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor;
  • a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior;
  • a asigura protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul învățământului superior prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației;
  • a propune Ministerului Educației Cercetării și Inovării strategii și politici de permanentă ameliorare a calității învățământului superior, în strânsă corelare cu învățământului preuniversitar.

Vă invităm să contribuiți la evaluarea instituțională participând joi, 04.12.2012 de la ora 19:00 la o întâlnire a studenților UBB cu experții evaluatori. Aceasta va avea loc în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai (str. M. Kogălniceanu, nr. 1) și urmărește să surprindă punctul nostru de vedere cu privire la calitatea procedului de învățământ din UBB.

Consiliul Studenților, în calitate de entitate oficială de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, a elaborat un raport instituțional pentru vizita comisiei ARACIS. Vă invităm să îl lecturați și să participați la întâlnirea de joi pentru a vă spune părerea 🙂