Centrul pentru Inovare în Predare- Învăţare oferă cadrelor didactice si tinerilor doctoranzi workshopuri de pregătire psiho-pedagogică focalizate pe dezvoltarea competenţelor didactice implicate în proiectarea, livrarea şi evaluarea activităţilor de seminar, laborator.

Miercuri, 15. 05. 2013, ora 16, în Sala de conferinţe (etajul 1) a clădirii Universitas, va avea loc workshopul cu titlul „Au învăţat sau nu studenţii mei? Tehnici de evaluare a performanţelor studenţilor”. Acesta îşi propune să abordeze diversitatea strategiilor de evaluare a performanţelor studenţilor şi etapele unui demers integrat de evaluare a competenţelor studenţilor la o disciplină de studiu.

Temele abordate în cadrul workshopului sunt:

  • Forme si metode de evaluare – exemple
  • Taxonomii utilizate în proiectarea activităţii de evaluare a performanţelor cursanţilor
  • Construirea sarcinilor de evaluare aplicaţii

Durata workshopului este de 3 ore.

Metodele de lucru utilizate vor fi discuţiile de grup, studiul de caz, proiectul aplicativ.

Nr locuri: 20.

Pentru inscrieri: http://centre.ubbcluj.ro/cipi/