Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu în colaborare cu Liga Studenţilor din UCB au deosebita onoare de a vă invita să participaţi în perioada 19 – 21 aprilie 2018 la cea de-a XI-a ediţie a Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Zilele Cercetării Știinţifice Studenţeşti din Universitatea Constantin Brâncuşi”. 
Sesiunea este dedicată atât studenţilor şi masteranzilor din ţară şi din străinătate, cât şi elevilor. Dorim să oferim participanţilor posibilitatea de a-şi prezenta activităţile/lucrările lor ştiinţifice în următoarele domenii/secțiuni: 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale și Comportamentale:
1. Inginerie energetică
2. Inginerie industrială
3. Automatică şi informatică aplicată
4. Ingineria mediului
5. Kinetoterapie și știinţa sportului
6. Sănătate
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail: andreiii0249@gmail.com (Brînzan Andrei Șerban, tel. 0726.249.554);

Facultatea de Ştiinţe Economice:
1. Antreprenoriat şi creştere economică
2. Management și marketing
3. Instituții şi servicii financiare
4. Contabilitate și informatică economică
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail: lazarionutvictoras@gmail.com (Lazăr Ionuț, tel. 0769.925.050);

Facultatea de Știinte ale Educației, Drept și Administrație Publică:
1. Științe administrative și politice
2. Ştiinţe ale educaţiei și litere
3. Științe juridice
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail: theo.v182@yahoo.com (Tomescu Teodora, tel. 0732.494.093);

Termenul limită pentru trimiterea online a formularului de înscriere (www.lsucb.ro/zcssucb/inscrie-te/) este 01 aprilie 2018, la adresa de e-mailcorespunzătoare secţiunii alese.
DATE IMPORTANTE:
– 01 aprilie 2018 –  data limită pentru trimiterea formularului de înscriere;
– 05 aprilie 2018  – data limită pentru trimiterea lucrării in extenso și confirmarea participării de către student/elev;
– 20 aprilie 2018 – susţinerea lucrărilor.
PROGRAMUL MANIFESTĂRII:

19 aprilie 2018
– Sosirea participanților
20 aprilie 2018

– Deschiderea Conferinţei
– Înregistrarea participanţilor
– Deschiderea Sesiunii Știinţifice de Comunicări pe secţiuni
– Susţinerea lucrărilor
– Premierea participanților
– Cina festivă
21 aprilie 2018

– Plecarea participanților

Mai multe detalii pe www.lsucb.ro/zcssucb