Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) este structura oficială de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta este alcătuit din studenții senatori, studenții cancelari, studenții membri ai cosnsiliilor facultăților și studenții reprezentanți de an. Împreună, luăm parte la întrunirile tuturor forurilor decizionale ale universității și acționăm pentru respectarea drepturilor și intereselor studenților.

Toți membrii Consiliului Studenților sunt desemnați prin vot de către colegii lor.

14 Octombrie Afișarea metodologiei și a locurilor disponibile
14 – 21 Octombrie Depunerea candidaturilor
22 Octombrie Validarea Candidaturilor
22 Octombrie – 3 Noiembrie Campanie de promovare
4 Noiembrie Desfășurarea alegerilor
5 Noiembrie Afișarea rezultatelor
6 – 7 Noiembrie (până la ora 12:00) Depunerea contestațiilor
8 Noiembrie Afișarea rezultatelor finale
Regulament Alegeri
Metodologie Alegeri

Candidaturile pentru circumscripțiile de senatori se depun la adresa contact@csubb.ro.

  • Curriculum Vitae după modelul Europass
  • Un proiect privind inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat
  • Un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de candidatură cu care a fost ales în mandatul anterior dacă persoana care candidează se regăsește la final de mandat într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o funcție/structură similară;
  • O adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia pentru care candidează

Circumscripții Libere

Nr. Circumscripția
1. Facultatea de Litere & Facultatea de Teatru și Film
2. Facultatea de Educație Fizică și Sport
3. Științe Reale și ONGuri, linia germană
4. Facultatea de Teologie Romano-Catolică & Facultatea de Teologie Reformată, linia maghiară
5. ONG, linia maghiara

Componența comisiei de la nivel de Universitate – CSUBB

    • Se va anunța ulterior