Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) este structura oficială de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta este alcătuit din studenții senatori, studenții cancelari, studenții membri ai consiliilor facultăților și studenții reprezentanți de an. Împreună, luăm parte la întrunirile tuturor forurilor decizionale ale universității și acționăm pentru respectarea drepturilor și intereselor studenților.

Toți membrii Consiliului Studenților sunt desemnați prin vot de către colegii lor.

   
17 Decembrie 2019 Afișarea metodologiei și a calendarului electoral
17 Decembrie 2019 – 10 Ianuarie 2020 (12:00) Depunerea candidaturilor
10 Ianuarie 2020 Validarea Candidaturilor
11 Ianuarie – 15 Ianuarie 2020 Campanie de promovare
16 Ianuarie 2020 (9:00 – 17:00) Desfășurarea alegerilor 
17 Ianuarie 2020 Afișarea rezultatelor provizorii
18 Ianuarie 2020 (până la ora 12:00) Depunerea contestațiilor
20 Ianuarie 2020 Afișarea rezultatelor finale
Regulament Alegeri
Metodologie Alegeri

Candidaturile pentru circumscripțiile de senatori se depun la adresa contact@csubb.ro (în format digital și în format fizic la Registratura Universității Babeș-Bolyai) și candidaturile pentru circumscripțiile din consiliile facultăților se depun la adresele de e-mail ale consiliilor studenților din facultăți și în format printat la secretariatele respectivelor facultăți.

  • Curriculum Vitae după modelul Europass
  • Un proiect privind inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat
  • Un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de candidatură cu care a fost ales în mandatul anterior dacă persoana care candidează se regăsește la final de mandat într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o funcție/structură similară;
  • O adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia pentru care candidează/copie a carnetului de student

Circumscripții Senat UBB

Student Senator Facultatea de Business (linia română)
Student Senator Facultatea de Matematică și Informatică (linia română)
Student Senator Facultatea de Educație Fizică și Sport (linia română)
Student Senator Știinte Reale (linia maghiară)
Student Senator Facultatea de Biologie și Geologie (linia română)
Student Senator domeniul Socio-Umane (linia maghiară)
Student Senator Științe Sociale și Umaniste (linia germană)
Student Senator Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (linia română)
Student Senator Facultatea de Studii Europene (linia română)
Student Senator Fac. de Teologie Ortodoxă + Fac. de Teologie Greco-Catolică (linia română)
Student Senator Fac. de Științe Politice, Administrative si ale Comunicării (linia română)
Student Senator Științe Umaniste (linia maghiară)
Student Senator – Doctoranzi (linia română)
Student Senator Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (linia română)
Student Senator ONG (linia maghiară)
Student Senator, domeniul Științe Economice și Matematică-Informatică (linia maghiară)
Student Senator – FSEGA (linia română)
Student Senator ONG (linia română)
Student Senator Facultatea de Drept (linia română)
Student Senator Fac. de Litere + Fac. de Teatru si Film (linia română)
Student Senator Științe Reale și ONGuri (linia germană)
Student Senator Fac. de Chimie și Inginerie Chimică + Fac. de Fizică (linia română)
Student Senator Fac. de Psihologie si Științe ale Educatiei (linia română)
Student Senator Fac. de Teologie Romano-Catolică + Fac. de Teologie Reformată (linia maghiară)
Student Senator Facultatea de Geografie (linia română)
Student Senator Facultatea de Istorie și Filosofie (linia română)

Circumscripții Consilii ale Facultăților

Componența Biroului Electoral Central Studențesc