Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) este structura oficială de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta este alcătuit din studenții senatori, studenții cancelari, studenții membri ai cosnsiliilor facultăților și studenții reprezentanți de an. Împreună, luăm parte la întrunirile tuturor forurilor decizionale ale universității și acționăm pentru respectarea drepturilor și intereselor studenților.

Toți membrii Consiliului Studenților sunt desemnați prin vot de către colegii lor.

8 Decembrie Afișarea metodologiei și a locurilor disponibile
10-21 Decembrie Depunerea candidaturilor
7 Ianuarie Validarea Candidaturilor
8 Ianuarie – 24 Februarie Campanie de promovare
25 Februarie Desfășurarea alegerilor
26 Februarie Afișarea rezultatelor
27 Februarie Depunerea contestațiilor
1 Martie Afișarea rezultatelor finale
Regulament Alegeri
Metodologie Alegeri

Candidaturile pentru circumscripțiile de senatori se depun la adresa contact@csubb.ro.

  • Curriculum Vitae după modelul Europass
  • Un proiect privind inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat
  • Un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de candidatură cu care a fost ales în mandatul anterior dacă persoana care candidează se regăsește la final de mandat într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o funcție/structură similară;
  • O adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia pentru care candidează

Circumscripții studenți senatori

Nr. Circumscripția
1. Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 
2. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică + Facultatea de Fizică
3. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
4. Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
5. Domeniul studenți doctoranzi
6. Domeniul Științe Socio-Umane, linia maghiară
7. Domeniul Științe Științe Economice și Matematiă-Informatică, linia maghiară

Componența Biroului Electoral Central

  • Din motive obictive, se va anunța ulterior