În atenția studenților din an terminal care au dat testul gratuit pentru obținerea certificatului de competență lingvistică necesar înscrierii la examenul de licență:

Cele 4 calificative (de la A1 la C2) obținute pentru cele 4 deprinderi (citire, scriere, vorbire, ascultare) vor fi transformate într-un singur calificativ sau un punctaj general după cum urmează:

Nivelul B1 se poate obține din următoarele variante de combinații ale nivelurilor stabilite pentru cele 4 deprinderi de limbă străină:

Numărul de niveluri A1 sau A2 trebuie să fie identic cu numărul de B2 sau C (1 sau 2), de exemplu:

  • 2 A1 + 2 B2 = B1
  • 2 A1 + 2 C1 (sau C2) = B1
  • 2 A2 + 2 B2 = B1
  • 2 A2 + 2 C1 (sau C2) = B1
  • 3 B1 +  B2 = B1

Pentru nivelul B2 combinația minimă este: 2 B1 + 2 B2 = B2.

Condiția necesară pentru a avea 15 puncte este nivelul B1, iar pentru 20 de puncte nivelul necesar este B2.

Numărul minim de puncte necesar înscrierii la examenul de licență a fost stabilit de Consiliul Facultății pentru fiecare facultate în parte.