Rezultatele în urma analizei dosarelor și a intervievării candidaților:

Rezultate linia romana

rezultate linia maghiara

rezultate linia germana 

……………………………………………………..

Universitatea Babeș-Bolyai organizează începând cu anul universitar 2013-2014 Colegii profesionale – un proiect menit sa susțină excelența în rândul studenților Universității și dedicat studenților de elită. Acestea vor funcționa ca niște centre de excelență ce vor crea  mediul necesar studenților de elită să se dezvolte personal și profesional.

Scopul colegiilor este să ofere o pregătire de calitate înaltă prin programe profesionale proprii, prin spirjinirea dezvoltării talentului, asumarea de roluri în viața publică, oferirea cadrului necesar din punct de vedere personal și material pentru sarcini intelectuale a studenților cu capacitate remarcabilă și educarea unei elite sensibile din punct de vedere social, pretențioase din punct de vedere profesional.

Colegiile profesionale organizează cursuri, seminarii, conferințe, proiecte științifice, concursuri, schimburi de experiență, servicii de consiliere, servicii de consultanță, expoziții, activități socio-culturale, mese rotunde, marcarea unor evenimente, editează publicații pentru a atinge scopul propus.

Procesul de admitere:

a. Admiterea se realizează la finele anului academic in curs.
b. Alocarea locurilor pe linii de studii se face conform ponderii liniilor de studiu in anul universitar in curs.
c. Lista studenților admiși în Colegiul Profesional se realizează pe baza punctajului atins de fiecare student.
d. Punctajul maxim este 100 de puncte, din care 70 de puncte pe baza activității științifice, profesionale și sociale din anul academic anterior și 30 de puncte pe baza interviului realizat de Comisia de Admitere.
e. Cele 70 de puncte se împart după cum urmează:

i. Maxim 20 de puncte pentru media anului anterior
ii. Maxim 30 de puncte pentru activitatea științifică din anul academic anterior
iii. Maxim 10 puncte pentru activități de voluntariat sau alte activități sociale în interesul comunității academice
iv. Maxim 10 puncte pentru planul de activitate de dezvoltare personală

Studenți eligibili:

a. Sunt studenți la învățământ cu frecvență la Universitatea Babeș-Bolyai.
b. Au terminat minim un an de studiu la Universitatea Babeș-Bolyai.
c. Au depus dosarul de admitere în termenul stabilit de Comisia de Admitere.
d. Au parcurs interviul organizat de Comisia de Admitere

Dosarul de admitere trebuie să conțină următoarele:

a. Formularul de admitere (îl găsiți în documentul atașat mai jos ca Anexa 2 a acestuia)
b. CV
c. Planul de activitate științifică, profesională și socială pentru anul academic următor (acesta trebuie să conțină activitățile la care vă propuneți să participați, sa le inițiați sau să le organizați în anul academic 2013-2014, cum ar fi conferințe, simpozioane, publicații, internship-uri etc.)
d. Copie simplă după carnetul de student
e. Copie simplă după fiecare diplomă, adeverință sau orice act care dovedește activitatea științifică, profesională sau activități de voluntariat sau alte activități sociale în interesul comunității academice
f. Recomandare de la un cadru didactic

Calendarul pentru anul universitar 2013/2014

    • Depunerea dosarelor:  1-9 iulie 2013 la Secretariatul General la dna.  Ioana Mureşan
    •  Interviu: 10-12 iulie (conform opţiunii exprimate de studenţi)
    • Afişarea rezultatelor: 17 iulie
    • Contestații: 18 iulie
    • Rezultate finale: 19 iulie.

Srudenții admiși vor fi cazați în căminul Sport XXI și vor avea 50% reducere la regia de cămin (vor plăti 85 lei/lună).

INSTRUCTIUNI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COLEGIILOR PROFESIONALE 2013