Contractele de studiu pentru anul universitar urmator (2014-2015) trebuie completate online pe portalul Academic Info pana in data de 10 iunie 2014. 

Puteti selecta:

  • cursurile obligatorii
  • cursurile optionale (puteti alege si cursuri din curricula altor facultati)
  • cursuri facultative
  • restantele din semestrele anterioare

Anuntul nu este valabil pentru anii terminali.

Daca intampinati probleme, sesizati-le la adresa de e-mail data pe portal sau la secretariatul facultății. Contractele vor putea fi modificate in septembrie 2014, inainte de inceperea anului universitar (vor putea fi adaugate restante din acest semestru, modificate optionalele etc.).

Nu uitați că puteți să vă alegeți cursuri opționale și/sau facultative de la toate facultățile din universitate 🙂

Puteți consulta fișele disciplinelor la linkurile de mai jos:

Nr. crt. Facultatea Link
1 Matematică şi Informatică http://www.cs.ubbcluj.ro/fisele-disciplinelor-din-planul-de-invatamant-2013-2014/
2 Fizică http://www.phys.ubbcluj.ro/invatamant/syllabus/fd.html
3 Chimie şi Inginerie Chimică http://www.chem.ubbcluj.ro/pr-acad/licenta.html

http://www.chem.ubbcluj.ro/pr-acad/master.html

4 Biologie şi Geologie http://bioge.ubbcluj.ro/licenta/fisele-disciplinelor

http://bioge.ubbcluj.ro/master/fisele-disciplinelor-master/

5 Geografie http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=394
6 Ştiinţa şi Ingineria Mediului http://enviro.ubbcluj.ro/studenti/licenta/fisa%20disciplinelor.php
7 Drept http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/an1.pdf

http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/an2.pdf

http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/an3.pdf

http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/an4.pdf

http://law.ubbcluj.ro/images/proprii/master.pdf

8 Litere http://lett.ubbcluj.ro/studii/licenta
9 Istorie şi Filosofie http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/licenta.html
10 Sociologie şi Asistenţă Socială http://socasis.com/intranet/login/index.php

http://socasis.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=108&ltemid=65

http://bbte-szocialismunka.ro/

http://bbteszociologia.ro/

11 Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei http://psiedu.ubbcluj.ro/
12 Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor http://econ.ubbcluj.ro/n3.php?id_s=282

http://econ.ubbcluj.ro/n3.php?id_s=283

13 Studii Europene http://euro.ubbcluj.ro/studenti/secretariat/fisele-disciplinelor
14 Business http://tbs.ubbcluj.ro/licenta-business-administration/

http://tbs.ubbcluj.ro/licenta-administrarea-afacerilor/

http://tbs.ubbcluj.ro/licenta-administrarea-afacerilor-in-servicii-de-ospitalitate/

http://tbs.ubbcluj.ro/masters-international-business-administration-2/

http://tbs.ubbcluj.ro/masterat-aa/

http://tbs.ubbcluj.ro/masterat-mh/

http://tbs.ubbcluj.ro/bdm/

15 Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării http://fspac.ubbcluj.ro/comunicare/fise-discipline/

http://www.bbte-kommunikacio.ro/sillabuszok-2013/2014

http://fspac.ubbcluj.ro/comunicare/crp-germana/fise-crp-germana/

http://fspac.ubbcluj.ro/jurnalism/jurnalism/

http://fspac.ubbcluj.ro/polito/programe-academice/licenta/

http://www.bbte-politologia.ro/alapkepzes.php?submenu=87

http://fspac.ubbcluj.ro/polito/en/programe-academice/licenta/

http://publichealth.ro/students/course-catalog/

http://www.apubb.ro/studii/nivel-licenta/fisele-disciplinelor/

16 Educaţie Fizică şi Sport http://sport.ubbcluj.ro/indexpage.php?id=FDFEFS

http://sport.ubbcluj.ro/indexpage.php?id=FDSPM

http://sport.ubbcluj.ro/indexpage.php?id=FDKINETO

http://sport.ubbcluj.ro/indexpage.php?id=FDmasterate

17 Teologie Ortodoxă http://ot.ubbcluj.ro/licenta/discipline
18 Teologie Greco-Catolică http://gct.ubbcluj.ro/FD/indexFD.htm
19 Teologie Reformată http://rt.ubbcluj.ro/Tanszekek/Vpt/Kepzes/kepzes.html
20 Teologie Romano-Catolică http://rocateo.ubbcluj.ro/hu/index.html
21 Teatru şi Televiziune http://teatrutv.ubbcluj.ro/cm/fisele-disciplinelor/