Studentii Senatori sunt reprezentantii tuturor studentilor la nivel de universitate, alcatuind ¼ din membrii Senatului UBB. Astfel, din cei 102 de senatori, 26 sunt studenti, iar ceilalti sunt cadre didactice si cercetatori. Pe cine reprezinta cei 26 ?

  • 16 senatori pentru linia română de studiu
  • 6 senatori pentru linia maghiara de studiu
  • 2 senatori pentru linia germana de studiu
  • 1 senator pentru doctoranzi
  • 1 senator pentru ONG-urile studentesti din universitate

Studentii Senatori participa la sedintele lunare ale Senatului si fac parte din comisiile de lucru ale acestuia. Pentru o activitate cat mai eficienta, ei isi aleg un birou de conducere care coordoneaza si da coeziune actiunilor si proiectelor Consiliului Studentilor din UBB. Biroul este alcatuit din: Prefectul Studentilor, Secretarul General, 3 Subprefecti ai studentilor pentru cele 3 linii de studiu (romana, maghiara, germana)

Misiunea Studentilor Senatori este de a promova si a reprezenta interesele studentilor ori de cate ori este propusa o decizie sau luata o masura ce-i priveste pe studenti.

Andrei Francisc Tecsi
Andrei Francisc TecsiStudent Senator - Facultatea de Matematică și Informatică, linia română
Specializare: Mate-Info, an III, linia română

Email: andreifrancisc00@yahoo.com

Raluca-Ioana Rohan
Raluca-Ioana RohanStudent Senator Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Facultatea de Fizică, linia română
Specializarea Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice, Licență, an IV, linia română

Email: ralucarohan@yahoo.com

Smaranda-Oana Boghean
Smaranda-Oana BogheanStudent Senator Facultatea de Biologie și Geologie, linia română
Specializare Biologie, Licență, an III, linia română

Email: smaranda.boghean@gmail.com

Iulian Ursu
Iulian UrsuStudent Senator Facultatea de Geografie, linia română
Specializarea Geomatică, Master, an II, linia română

Email: ursu_iulian11@yahoo.com

Sofia Copacinschi
Sofia CopacinschiStudent Senator Facultatea de Știința și Ingineria mediului, linia română
Specializarea Știința Mediului, Licenţă, an II, linia română

Email: sofia.copacinschi@gmail.com

Ionuț-Leonte Zbranca
Ionuț-Leonte ZbrancaStudent Senator Facultatea de Istorie și Filosofie, linia română
Specializarea Studii de Securitate, Licență, an I, linia română

Email: zbrancaionut@gmail.com

Alex Stern
Alex SternStudent Senator Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, linia română
Specializarea Psihologie, Licență, an II, linia română

Email: alexstern24@gmail.com

George-Cristian Gavriloaia
George-Cristian GavriloaiaStudent Senator Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, linia română
Specializarea Administrație și Management Public, Licență, an III, linia română

Email: cristigavriloaia5@gmail.com

Tania-Diana Pășcuță
Tania-Diana PășcuțăStudent Senator Facultatea de Litere, Facultatea de Teatru și Televiziune, linia română
Specializarea Limbi Moderne Aplicate Engleză-Germană, Licență, an II, linia română

Email: tania.pascuta@csubb.ro

Tudor Mureșan
Tudor MureșanStudent Senator Facultatea de Drept, linia română
Specializarea Drept, an II, linia română

Email: m.tudor98@gmail.com

Mihai Miron
Mihai MironStudent Senator – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, linia Română
Specializarea International Business Management, Master, an II, linia română

Email: ioanmihaimiron@gmail.com

Alexandru Banea
Alexandru BaneaStudent Senator Facultatea de Educație Fizică și Sport, linia română
Specializarea Kinetoterapia Afecțiunilor Aparatului Locomotor, Master, an I, linia română

Email: alexbanea90@gmail.com

Tudor-Octav Dan
Tudor-Octav DanStudent Senator Facultatea de Studii Europene, linia română
Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, Licență, an III, linia română

Email: tudordan29@gmail.com

Georgiana Honceriu
Georgiana HonceriuStudent Senator Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, linia română
Specializarea Asistență Socială, Licență, an III, linia română

Email: honceriu.georgiana@yahoo.com

Alexandru Alec
Alexandru AlecStudent Senator Facultatea de Business, linia română
Specializarea Admininstrarea Afacerilor, Licenţă, an III, linia română

Email: business.aav@gmail.com

Darius Echim
Darius EchimStudent Senator Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, linia română
Specializarea Teologie Pastorală, Licență, an IV, linia română

E-mail: darius.echim@ot.ubbcluj.ro

Alexandru-Dacian Mureşan
Alexandru-Dacian MureşanStudent Senator Organizații Neguvernamentale Studențești, linia română
Facultatea de Business, Specializarea International Business Administration, Master, an II, linia engleză

Email: alexmuresan.dacian@gmail.com

Krisztián Tóth
Krisztián TóthStudent Senator Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Facultatea de Teologie Reformată, linia maghiară
Specializarea Teologie Didactică, Licență, an III, linia maghiară

E-mail: tlmkh@yahoo.com

Cătălin Hădadea
Cătălin HădadeaStudent Senator Doctoranzi
Școala Doctorală de Administrație și Politici Publice, an II, linia română

E-mail: hadadea@fspac.ro

Andreea-Georgiana Popa
Andreea-Georgiana Popa Student Senator Științe Reale și Organizații Non-guvernamentale, linia germană
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Specializarea Administrarea Afacerilor în Limba Germană, Licență, an III, linia germană

Email: andreea.popa@gutenberg.ro

Andreea-Maria Breaz
Andreea-Maria BreazStudent Senator Ştiinţe Socio-Umane, linia germană
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Master Publicitate şi Relaţii Publice, anul I, linia germană
Cristian Andrei Gal
Cristian Andrei GalStudent Senator - domeniul Științe Reale, linia maghiară
Specializarea Chimie, an III, linia maghiară

Email: k.gal@hotmail.com

Anna-Izabella Győrbíró
Anna-Izabella GyőrbíróStudent Senator, domeniul Științe Umaniste, linia maghiară
Facultatea de Istorie și Filosofie, Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, Licență, an I, linia maghiară

E-mail: izabella.gyorbiro@yahoo.com

Tünde Buryán
Tünde Buryán Student Senator, domeniul Științe Socio-Umane, linia maghiară
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Specializarea Comunicații și Relații Publice, Licență, an III, linia maghiară

E-mail: buryantunde@kmdsz.ro

István - Zoltán Lőrincz
István - Zoltán LőrinczStudent Senator domeniul Științe Economice și Matematică-Informatică, linia maghiară
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Specializarea Management, Licență, an I, linia maghiară

Email: lorincz.istvan@kmdsz.ro