Studentii Senatori sunt reprezentantii tuturor studentilor la nivel de universitate, alcatuind ¼ din membrii Senatului UBB. Astfel, din cei 102 de senatori, 26 sunt studenti, iar ceilalti sunt cadre didactice si cercetatori. Pe cine reprezinta cei 26 ?

  • 16 senatori pentru linia română de studiu
  • 6 senatori pentru linia maghiara de studiu
  • 2 senatori pentru linia germana de studiu
  • 1 senator pentru doctoranzi
  • 1 senator pentru ONG-urile studentesti din universitate

Studentii Senatori participa la sedintele lunare ale Senatului si fac parte din comisiile de lucru ale acestuia. Pentru o activitate cat mai eficienta, ei isi aleg un birou de conducere care coordoneaza si da coeziune actiunilor si proiectelor Consiliului Studentilor din UBB. Biroul este alcatuit din: Prefectul Studentilor, Secretarul General, 3 Subprefecti ai studentilor pentru cele 3 linii de studiu (romana, maghiara, germana)

Misiunea Studentilor Senatori este de a promova si a reprezenta interesele studentilor ori de cate ori este propusa o decizie sau luata o masura ce-i priveste pe studenti.

Andrei Francisc Tecsi
Andrei Francisc TecsiStudent Senator - Facultatea de Matematică și Informatică, linia română
Specializare: Mate-Info, an III, linia română

Email: andreifrancisc00@yahoo.com

Pușcoi Marc-Alex
Pușcoi Marc-AlexStudent Senator Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică/ Facultatea de Fizică (linia română)
Specializare Inginerie Biochimică (Secția Inginerie Chimică), anul III, linia română

Email: puscoimarc@yahoo.com

Bogdan Diana Felicia
Bogdan Diana FeliciaStudent Senator Facultatea de Biologie și Geologie, linia română
Specializare Biotehnologie moleculară, master an I, linia română

Email: dianafelicia.bogdan@gmail.com

Ursu Iulian
Ursu IulianStudent Senator Facultatea de Geografie, linia română
Specializarea Geografia Turismului, an II, linia română

Email: Ursu_iulian11@yahoo.com

Hojbotă Mihaela
Hojbotă MihaelaStudent Senator Facultatea de Știința și Ingineria mediului, linia română
Specializarea Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, an 1 master, linia română

Email: hojbota.mihaela@gmail.com

Mădălina Braeș
Mădălina BraeșStudent Senator Facultatea de Istorie și Filosofie, linia română
Specializarea Leadership și comunicare în organizațiile internaționale, Master, an I, linia română

Email: braes.madalina@yahoo.com

Pop Iulia Manuela
Pop Iulia ManuelaStudent Senator Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, linia română
Specializare Psihologia Resurselor Umane și Sănătate Organizațională, master an II, linia română

Email: iuliampop@gmail.com

Cătălin Hădadea
Cătălin Hădadea Student Senator Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, linia română
Specializarea Public Services Management, master an II, linia română

Email: catalin.hadadea@gmail.com

Blanca Borbely
Blanca BorbelyStudent Senator Facultatea de Litere, Facultatea de Teatru și Televiziune, linia română
Specializarea Engleză-Norvegiană, licență an I, linia română

Email: blancaborbely@yahoo.com

Călin Ioan Rus
Călin Ioan Rus Student Senator Facultatea de Drept, linia română
Specializarea Drept, anul II, linia română

Email: calinrusmail@gmail.com

Mihai Miron
Mihai MironStudent Senator – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Linia Română
Specializarea International Business Management, master I, linia română

Email: ioanmihaimiron@gmail.com

Laura Diana Popescu
Laura Diana PopescuStudent Senator Facultatea de Educație Fizică și Sport, linia română
Specializarea Sport și performanță motrică, an III, linia română

Email: laura.diana.popescu@gmail.com

Sergiu Mihai Corfu
Sergiu Mihai CorfuStudent Senator Facultatea de Studii Europene, linia română
Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, an III, linia română

Email: corfuserj@gmail.com

Georgiana Honceriu
Georgiana HonceriuStudent Senator Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, linia română
Specializarea Asistență socială, an II, linia română

Email: honceriu.georgiana@yahoo.com

Alexandru Dacian Mureșan
Alexandru Dacian Mureșan Student Senator, Facultatea de Business, linia română
Specializarea Admininstrarea Afacerilor, anul III, linia română

Email: aleaxndru_kinder94@yahoo.com

Darius Echim
Darius EchimStudent Senator Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, linia română
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Ioana Roșu
Ioana RoșuStudent Senator - Organizații Non-Guvernamentale Studențești, linia română
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Publicitate, an III, linia română

Email: rosuioana5@gmail.com

Timea Bartis
Timea BartisStudent senator, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, linia maghiară
Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Master an I, linia maghiară

E-mail: timibartis@yahoo.com

Diana Florina Secară
Diana Florina SecarăStudent senator doctoranzi
Şcoala doctorală Relații internaționale și studii de securitate, an I

E-mail: secara.diana@yahoo.com

Andreea-Georgiana Popa
Andreea-Georgiana Popa Student Senator Științe Reale și Organizații Non-guvernamentale, linia germană
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Specializarea Administrarea Afacerilor în Limba Germană, anul I, linia germană

Email: andreea.popa@gutenberg.ro

Andreea-Maria Breaz
Andreea-Maria BreazStudent Senator Ştiinţe Socio-Umane, linia germană
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Master Publicitate şi Relaţii Publice, anul I, linia germană
Cristian Andrei Gal
Cristian Andrei GalStudent Senator - domeniul Științe Reale, linia maghiară
Specializarea Chimie, an III, linia maghiară

Email: k.gal@hotmail.com

Kunigunda Győrbíró
Kunigunda GyőrbíróStudent senator, domeniul Științe umaniste, linia maghiară
Facultatea de Istorie și Filosofie, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, anul III

E-mail: kunigunda_gyrbr@yahoo.com

Buryan Tunde
Buryan TundeStudent senator, domeniul Științe Socio-Umane, linia maghiară
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Specializarea Comunicații și relații publice.

E-mail: buryantunde@kmdsz.ro

Lorincz Istvan Zoltan
Lorincz Istvan ZoltanStudent senator domeniul Științe Economice și Matematică-Informatică, linia maghiară
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Specializarea Management

Email: lorincz.istvan@kmdsz.ro