Începând cu anul universitar 2015-2016, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai împreună cu Direcția Tehnologiei Informației și Comunicaților din UBB, au desfășurat o analiză a nevoilor de echipare pe fiecare cămin din  patrimoniul UBB.

Astfel,  în urma discuților dintre CSUBB și Conducerea Universității Babeș- Bolyai a fost alocată suma de aprox. 1.2 milioane lei (din economiile bugetare)  pentru reechiparea căminelor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, Eco1, Eco2, A1, A2, A3, A4, SXII, Universitas + Cantină și Căsuță.

Procesul de reechipare constă în înlocuirea tuturor componentelor din rețea (switchuri, noduri, acces point, porturi wifi etc.) astfel ca aceasta să funcționeze în condiții optime. Ținem să menționăm că finalizarea proiectului necesită timp, deoarece este vorba de înlocuriea a aproimativ 700 de elemente.