Stimați Studenți

Programul „Euro 200” pentru stimularea achiziționării de calculatoare adresat elevilor și studenților până în 26 de ani se desfășoară în acest an începând cu data de 1 aprilie 2012.

Având în vedere H.G. nr, 1294/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, respectiv Adresa MECTS nr. 6.231/28.03.2013, actele necesare în dosarul pentru obținerea ajutorului financiar „Euro 200” sunt:

1. cerere tip – o găsiți aici

2. actul de identitate al studentului care aplică (original și copie)

3. certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original și copie)

4. adeverințe de elev/student ale fraților

5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original)

6. declarație pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (sub 150 Lei) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului (se va semna la depunere)

 

Mai multe informații, precum și modelul de cerere tip găsiți aici.