Raportul prezintă activitățile realizate în anul 2013 și constituie, la jumătatea mandatului actualei conduceri a universității, un instrument de evaluare a atingerii obiectivelor asumate instituțional prin următoarele documente programatice:

Conform prevederilor art. 130, alin (2) al Legii Educației Naționale nr. 1/2011, prezentul raport include următoarele informații:

a) situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli;
b) situația fiecărui program de studii;
c) situația personalului instituției;
d) rezultatele activității de cercetare;
e) situația asigurării calității activităților din cadrul universității;
f) situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare;
g) situația posturilor vacante;
h) situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente.

Pe lângă acestea, include şi informaţii privind:
i) învățământul netradițional;
j) relaţia cu mediul de afaceri, fundraising, practica studenţilor şi alumni;
k) Centrul de Cooperări Internaționale;
l) informatizarea și comunicațiile de date;
m) comunicare şi relații publice;
n) relația cu studenții;
o) administraţie şi patrimoniu.