Studentii Cancelari sunt reprezentantii studentilor la nivel de facultate si au rolul de a promova interesele studentesti in cadrul Consiliului Facultatii si a Biroului Consiliului Facultatii. Ficare facultate are un singur Student Cancelar, ales dintre si de catre  reprezentantii studentilor in Consiliul Facultatii.

Prin Studentul Cancelar, studentii sunt reprezentati in toate forurile si comisiile din facultate ce iau decizii privitoare la studenti (Biroul Consiliului Facultatii, comisiile privind bursele, caminele si taberele studentesti etc.). Pe langa aceasta, Studentii Cancelari au si rolul de a promova si intermedia o cat mai buna comunicare intre studenti si cadrele didactice.

Violeta Avram
Violeta AvramStudent cancelar, Facultatea de Matematică şi Informatică, linia română
Email: violeta.avram55@yahoo.com
Diana Monica Bordea
Diana Monica BordeaStudent Cancelar Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, linia română
Specializarea Inginerie Biochimică, an III, linia română

E-mail: dia_bordea@yahoo.com

Paul Emanuel Marc
Paul Emanuel Marc Student cancelar, Facultatea de Biologie și Geologie, linia română
Specializarea Geologie, an I, linia română

E-mail: marcpaul963@gmail.com

Elena-Manuela Bîrsănuc
Elena-Manuela Bîrsănuc Student cancelar, Facultatea de Geografie, linia română
Specializarea Geografia Turismului, an II, linia română

E-mail: elena.birsanuc@geografie.ubbcluj.ro

Eduard Ghiorghiu
Eduard GhiorghiuStudent cancelar, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, linia română
Specializarea Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Masterat

E-mail: ghiorghiu.eduard@yahoo.com

Romeo Vescan
Romeo VescanStudent cancelar, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, linia română
Specializarea Asistență Socială, an III, linia română

E-mail: vescanromeo@yahoo.com

Loredana Dobranschi
Loredana DobranschiStudent cancelar, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, linia română
Email: dobranschiloredana@gmail.com
George-Cristian Gavriloaia
George-Cristian Gavriloaia Student cancelar, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, linia română
Specializarea Administrație Publică, an I, linia română

E-mail: cristigavriloaia5@gmail.com

Cristina Costina Diamant
Cristina Costina Diamant Student Cancelar Facultatea de Litere, Facultatea de Teatru și Televiziune, linia română
Specializarea Studii Culturale Britanice, master an II, linia română

E-mail: cristina.c.diamant@gmail.com

Adrian-Ionuț Lazarec
Adrian-Ionuț Lazarec Student Cancelar Facultatea de Drept, linia română
Specializarea Drept, an II, linia română

E-mail: lazarec.adrian@gmail.com

Anca Sumănaru
Anca SumănaruStudent cancelar, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, linia română
Email: sumanaru.anca@gmail.com
Sandu Szilveszter
Sandu SzilveszterStudent cancelar, Facultatea de Studii Europene, linia română
Email: sandu.szilveszter@gmail.com
Ioan-Alexandru Armanu
Ioan-Alexandru ArmanuStudent cancelar, Facultatea de Business, linia română
Specializarea Administrarea Afacerilor, an I, linia română

E-mail: armanu95@gmail.com

Tomoș Cristian
Tomoș CristianStudent cancelar, Facultatea de Teologie Ortodoxă, linia română
Email:me_cristi_28@yahoo.com
Gréta Krisztina Klemenz
Gréta Krisztina Klemenz Student cancelar, Facultatea de Teologie Reformată
Specializarea Pedagogie Muzicală, anul II, linia maghiară

E-mail: klemenzgreta@yahoo.com

Brezestean Ioana
Brezestean IoanaStudent cancelar, Facultatea de Fizică, linia română
Email: ioana_brezestean@yahoo.com
Alexandru Manea
Alexandru ManeaStudent cancelar, Facultatea de Istorie și Filosofie
Email: alexmanea56@gmail.com